34 میلیون نفر بازی‌کننده (گیمر) در ایران وجود دارد که سهم زنان از این تعداد 41 درصد و مابقی سهم مردان است.
به گزارش پایگاه خبری و اطلاع رسانی کلبه خبر،  گزارشی از مصرف بازیهای رایانه ای در ایران  را ببینید.
 ۳۴ میلیون نفر بازی‌کننده (گیمر) در ایران وجود دارد که سهم زنان از این تعداد ۴۱ درصد و مابقی سهم مردان است.
در حالی که دایرک در گزارش نمای باز ۱۴۰۰ که به صورت کامل منتشر شد این آمار را اعلام کرده است، گیمر را به کسانی اطلاق می‌کند که حداقل یک ساعت در هفته با یکی از پلتفرم‌های دیجیتال بازی می‌کند. اگرچه عمده بازی‌کنندگان در ایران را علاقه‌مندان به بازی‌های تفننی و پلتفرم موبایل تشکیل می‌دهند، ایران ۴ میلیون گیمر حرفه‌ای دارد.