مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اردبیل: کارفرمایان با بکارگریری نیروی کار جدید فارغ التحصیل دانشگاهی مبلغ 23 درصد بیمه سهم کارفرما را تا مدت 2 سال به عنوان مشوق دریافت می کنند.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری حرف آور قاسم رحیمی با اعلام آغاز فرایند ثبت نام طرح مشوق بیمه کارفرمایی موضوع بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه گفت: مشوق بیمه ای وجهی معادل ۲۳ درصد حق بیمه سهم کارفرما که از بابت جذب هر نیروی کار جدید به حساب کارفرما حداکثر بمدت ۲۴ ماه توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی واریز خواهد شد.

وی با بیان اینکه دحداکثر شرایط سنی برای کارجو ۳۸ سال بوده و طول مدت خدمت سربازی نیز به آن افزوده می شود افزود: در این طرح حداقل مدرک تحصیلی نیروی کار جدید، لیسانس و بالاتر از آن را شامل می شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل خاطرنشان کرد: نیروی کار جدید، در مجموع نباید سابقه بیمه ۳۶ ماه و بیشتر داشته باشد و کارفرمایان جهت ثبت نام باید دارای مجوز کارگاه و کد بیمه گراگاهی باشند.

قاسم رحیمی اضافه کرد: حداکثر بهره مندی از مزایای طرح مشوق بیمه ای برای هر نیروی کار جدید به مدت ۲۴ ماه می باشد.

وی افزود: کارگاه و افرادی که از سه ماه دوره مقدماتی کارورزی برای هر کارورز استفاده کرده اند نیز میتوانند حداکثر تا ۲۱ ماه از مشوق بیمه ای بهره مند شوند.

رحیمی درخصوص نحوه تعیین سهمیه جذب برای هرکارگاه گفت: تعداد نیروی کار جدید بر اساس نیروی کار مازاد بر بیشترین تعداد بیمه شدگان دوماه قبل از ثبت نام در سامانه تعیین می شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل گفت: تمامی کارفرمایان و فعالین بخض خصوصی در کلیه حوزه ها جهت ثبت نام درسامانه مشوق بیمه ای به آدرس http://moshavegh.mcls.gov.ir  مراجعه کنند