مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اردبیل گفت: سه محله کم برخوردار نیار ، پناه آباد و سلمان آباد شهر اردبیل امسال ساماندهی می‎شود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی حرف آور، شفیع شفیعی در جلسه هم اندیشی مدیران و کارشناسان شهرسازی دفاتر تسهیل‌گری استان اردبیل اظهار داشت: سه دفتر تسهیل گری و توسعه محلی در محلات کم برخوردار نیار، پناه آباد و سلمان آباد اردبیل ایجاد خواهد شد.

وی افزود: ملاک انتخاب محلات ذکر شده، شاخص های جمعیتی، مسائل اجتماعی، امکانات شهری و شیوه ساخت و ساز موجود در آنها بوده و مطالعات اولیه برای شناخت این محلات در سال های گذشته صورت گرفته است.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اردبیل گفت: دفاتر تسهیل گری و توسعه محلی با رویکرد اجتماع محور و مشارکت جامعه محلی با هدف ارتقای وضعیت اجتماعی، فرهنگی، مالی، محیطی و مسکن خانوارهای ساکن در محلات کم برخوردار تاسیس و با نظارت دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری فعالیت می کنند.

شفیعی تصریح کرد: این دفاتر به عنوان کانون تمرکز نیروهای محلی و فرامحلی در توسعه محلی به راه افتاده و هدایت و راهبری فعالیت ها با تجمیع نیروها و ایجاد تمرکز در خدمات شهری و کاهش تداخل اقدامات موجود در محلات مربوطه را برعهده دارند.

وی اظهار کرد: این موسسات بر اساس آگهی مناقصه و هم چنین انجام مصاحبه های تخصصی و ارائه سوابق کاری مرتبط از سوی سازمان امور اجتماعی وزارت کشور در استان انتخاب شده و هر کدام با ۶ کارشناس تخصصی و یک مدیر دفتر در محلات ذکر شده مستقر شده اند.

شفیعی گفت: این دفاتر در حوزه های نوسازی و بهسازی محله، تامین خدمات شهری، توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی جامعه محلی، ظرفیت سازی و نهادسازی و نظارت و پایش به صورت ۱۰ مرحله ای فعالیت خواهند کرد.

انتهای پیام/