داستان پرهیاهوی پوچ بر سر میهمانی و یک شام سیاسی، هرچند بلحاظ درک صحیح از شرایط سخت اقتصادی و اجتماعی، امری ناپخته بوده و ناشیانه!! اما تشدید هجمه های مصنوعی و دمیدن بار حساسیت منفی بر آن، انگشت حیرت را قبل از آنکه متوجه بر متولیان امورش کرده، یقینا روانه میدان مسوولان اجرائی و نمایندگان حاضر در آن محفل نموده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی حرف آور،داستان پرهیاهوی پوچ بر سر میهمانی و یک شام سیاسی، هرچند بلحاظ درک صحیح از شرایط سخت اقتصادی و اجتماعی، امری ناپخته بوده و ناشیانه!! اما تشدید هجمه های مصنوعی و دمیدن بار حساسیت منفی بر آن، انگشت حیرت را قبل از آنکه متوجه بر متولیان امورش کرده، یقینا روانه میدان مسوولان اجرائی و نمایندگان حاضر در آن محفل نموده که چگونه بجای ساماندهی بر کنترل بازار و بی حوصلگی در توزیع “گوشتهای یخ زده” در اینجا یکپارچه و دسته جمعی، جلوتر از دیگر مدعوین خود را میهمان بر سر “سفره نذری انقلاب” رسانده!! اینبار سرحال و باحوصله، آمادهِ تناول گوشت گرم و غذای لذیذ “حامیان دولت تدبیر و امید” نموده اند!!

اگرچه لازمه تحرکات سیاسی و انسجام در فعالیت جریانی با هر رنگ و سلیقه ای که بوده باشد، ضرورت اینچنین نشست سیاسی و صدالبته “نه حاشیه دار” مانند آنرا طلبیده!! لیکن “سکوت معنادار و خاموشی ادامه دار” برخی از منتقدین این شام سیاسی در برابر “اصل غارت چیاولگرانه” با حیف و میل افزون بر”دو هزار و دویست میلیارد تومان”!! از جیب بیت المال، چرائی پردازش کشدار این نشست محفلی را افزونتر و نگاه تیزبینانه ناظران را متوجه و متعجب بر آن نموده است!!

داستان اخیر در قالب یک “شام سیاسی”، شبیه همان قصه معروف در “سد عمارت” بوده که هدف، فقط در آن مقطع زمانی منحرف ساختن‌ افکار عمومی از اصل فروش و واگذاری “مفت و مجانی کشت و صنعت مغان” بوده و اینبار هم بدنبال گزارش اخیر رئیس کل دیوان محاسبات، دوباره مقصود همان انحراف در افکار عمومیست تا با بزرگنمایی نمایشهای ساختگی، مسیر توجهات مردمی را منحرف ساخته و شاهد صحنه آرائی دیگری از پستونشینان بر آن بوده است !!

براستی عکس العمل مجمع نمایندگان‌ منتخب استان در خصوص “معاملات کثیف” اینچنینی چه بوده؟؟ آنان در برابر گزارش رسمی دیوان محاسبات کل کشور چه کرده و چرا بالاتفاق، یا در روزه سکوتند یا همگی خاموشند و چون ناظری خنثی، شاهد بر این رسوائی بوده اند و یا با ورودی دیرهنگام و متاخر که آنسویش نامعلومست و ناپیدا، خودنمایی کرده و قصد موج سواری بر آن نموده اند!!

آنانکه دیروز مفتخر به انشاء دیکته شده و آراء سفارش داده با “لیست امید” داخل بر گلدان سرنوشت ملت انداخته اند، آیا امروز هم در دفاع از چرائی غارت کشتِ صنعت مغان و چپاول کشتارگاه صنعتی اردبیل، آنچنان داغ و پرحرارت بر غاصبانش غریده و بر بانیانش آشوبیده اند که براحتی بر سر میز شام سیاسی، اینچنین جلوس بر کرسی ضیافت نموده اند؟؟

هزاران افسوس بر آن قلمهای خفتهِ ساکت و تاسف بر آن تربیونهای خاموش و لولیده که تا به امروز “میتوانستند و میتوانند” پا بمیدان مبارزه با فساد و مفسدان اقتصادی بگذاشته، عموما آنان نیز یا در سکوت بوده اند و یا سکوتشان را زیرکانه توجیه کرده !! اصل قصه را بریده، به فرعیات پرداخته اند که آینده نچندان دور، رمزُ و رازِ پرابهام این سکوتها را نیز عیان خواهد کرد!!

هرچند ما همواره “مقام عالی استان” را مدیری خلاق و صادق با روحیه ریسک پذیری بالا و سختکوشانه تصور کرده و همچنان وجود شخص ایشان بر مصدر اجرائی و عمرانی را، فرصتی ذیقیمت بر این سامان تلقی میکنیم، اما امیدواریم خبرهای منتشره از آن مجمع سیاسی، “کذب” بوده !! شاید روایتگرش در انتقال خبر “بدسلیقگی” کرده و ناشیگری بر آن نموده، که ایکاش اینچنین بوده و آنچنان بوده است!!

“نیروهای ارزشی و انقلابی” همواره و عموما، نه بر شام‌ سیاسی جریانی چنبره انداخته!! نه از مجامع سیاسی توقع دلجوئی در بده و بستان دیگرش، از برای خود پلی ساخته!! نه نامه سرگردان و بلاتکلیف برای امضاء نهائی داشته!! و نه تاکنون از آستان کسی آویزان گشته و دست گدائی بسوی احدی را گشوده و خواهند گشود!!

آنان علیرغم “سکوت مسوولانه و شرافتمندانه” در طول ۶ سال ماضی، امروز هم با حضوری دوباره از نقش آفرینشان، نه از جریانی طلب رخصت نموده!! نه با توپ و تشر دسته و گروهی، قافیه را باخته!! و نه قصد عقب نشینی و وادار به سکوت گشته و خاموش خواهند نمود!!
چه بسا آنانکه خود و دوستانشان با کلیدواژه “آشو لاش” بقصد سرقت از عملکرد دیگران پا بمیدان گذاشته، بارمز و راز کددار مخصوصشان، آنرا بر خود احاله کرده، شاید آنان خود کنار کشیده و بالاجبار خاموش بنشسته تا در آینده چه بگویند و ما چه بگوئیم ،،، الله اعلم !!!

انتهای پیام/


  • نویسنده : یوسف اکبری