تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های امروز را اینجا مشاهده کنید.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی حرف آور، صفحه نخست روزنامه‌های سیاسی امروز ( پنجشنبه ۲۸ آذر) را در ادامه مشاهده می‌کنید.

شگفتانه ۲۵ متر مربعی! / التماس دعای ترامپ/ پشت پرده‌های فوتبال برتر/ سرنوشت مبهم اعتبارات آب و فاضلاب خوزستان
شگفتانه ۲۵ متر مربعی! / التماس دعای ترامپ/ پشت پرده‌های فوتبال برتر/ سرنوشت مبهم اعتبارات آب و فاضلاب خوزستان
روزنامه های 28 آذر 98
روزنامه های 28 آذر 98
شگفتانه ۲۵ متر مربعی! / التماس دعای ترامپ/ پشت پرده‌های فوتبال برتر/ سرنوشت مبهم اعتبارات آب و فاضلاب خوزستان
روزنامه های 28 آذر 98
شگفتانه ۲۵ متر مربعی! / التماس دعای ترامپ/ پشت پرده‌های فوتبال برتر/ سرنوشت مبهم اعتبارات آب و فاضلاب خوزستان
روزنامه های 28 آذر 98