معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اردبیل گفت: کاربری های عمومی شهری که در حواشی برخی شهری ها بلا تکلیف رها شده و محل مناقشه شهرداری ها است با ارایه راهکارها قانونی تعیین و تکلیف شوند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی حرف آور، فرزاد قلندری در جلسه بررسی و تعیین تکلیف کاربری های عمومی شهری اظهار داشت: دستگاه های متولی بر اساس طرحی که برای اراضی عمومی در نظر گرفته شده موارد را احصا کنند تا کنترل و پیشگیری از ساخت و ساز غیر مجاز طبق ضوابط انجام شود.

وی با بیان اینکه همه شهرستان ها دارای شاخص های مشابه و واحد نبوده افزود:جهت تعیین تکلیف کاربری های عمومی در شهرستان ها باید متناسب با وضعیت آن شهرستان و توسعه شهری تصمیم گرفت.

قلندری ادامه داد:بیشتر اراضی در شهرستان ها بصورت قولنامه ای واگذار می شود و کار شهرداری ها را در کنترل ساخت و ساز غیر مجاز با مشکل مواجه کرده است.

وی گفت:تلاش شود از محل اراضی بلاتکلیف با کاربری های عمومی بازدید میدانی انجام شود و در تصمیم گیری ها نهایت دقت صورت گیرد.

معاون عمرانی استاندار اردبیل با تاکید بر اینکه دستگاه های اجرایی برای تعامل و توافق و تعیین تکلیف اراضی با کاربری عمومی بطور جدی وارد شوند افزود: دستگاه های اجرایی با برآورد میزان نیازمندی ها می توانند با احصای وضعیت اراضی که در اختیار کدام دستگاه و کدام شخص قرار دارد نسبت به تعیین و تکلیف آن اقدام کنند.

قلندری از تشکیل کارگروه بررسی اراضی با کاربری عمومی در استانداری نیز خبر داد.

انتهای پیام/