رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل گفت: نظام مهندسی ساختمان، در قالب طرح اقدام ملی مسکن 500 واحد برای مهندسان اردبیلی می‌سازد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی حرف آور، میرمحمد سیدهاشمی اظهار کرد: اهمیت این خبر در آن است که نظام مهندسی اردبیل اولین سازمان در سطح ملی است که توانسته این فرصت را برای جامعه مهندسان فراهم کند و در این راستا ۵۰۰ واحد با اولویت اعضای نظام مهندسی ساختمان اردبیل که واجد شرایط اقدام ملی مسکن باشند؛ احداث می‌شود.
وی خاطرنشان کرد:چنین رویکردی تا کنون در نظام مهندسی اردبیل برای اولین بار اتقاق می‌افتد.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل گفت: بر اساس طرح اقدام ملی مسکن ۱۵۵۰ واحد مسکونی در سه نقطه از شهر اردبیل احداث می‌شود و احداث ۱۰۵۰ واحد با ستاد اجرایی فرمان امام خمینی(ره) و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خواهد بود که نظام مهندسی اردبیل در حوزه طراحی و نظارت با آنها همکاری مستقیم دارد.

سیدهاشمی ادامه داد:اعتماد استاندار اردبیل، معاونت عمرانی و مجموعه راه و شهرسازی به نظام مهندسی ساختمان در این راستا، نشان از اعتبار این مجموعه دارد و عملیات احداث تا دو ماه آینده استارت می‌خورد و چیزی حدود دو سال تکمیل و بهره‌برداری از آنها زمان می‌برد.

وی گفت: این امر علاوه بر اینکه اشتغال در حوزه مهندسان را رونق می‌بخشد، یک کارگاه آموزشی پویا را هم پیش روی مهندسان جوان و نوپا می‌گذارد و هر دو فرصت ارزشمندی است. اما از آنها مهم‌تر امکان بهره‌مندی مهندسان از ۵۰۰ واحدی است که برای اعضای نظام مهندسی اردبیل احداث می‌شود.

سیدهاشمی افزود: آنچه که تحقق آن محصول چانه‌زنی نظام مهندسی برای اخذ این امتیاز طلایی در مسیر خانه‌دار شدن طیفی از اعضای واجد شرایط است و این اقدامی تشریفاتی و نمادین نیست، رویکردی است در راستای تقویت نقش مسئولیت اجتماعی نظام مهندسی ساختمان.

وی گفت: نظام مهندسی اردبیل صرفا تمرکز فعالیت‌هایش را معطوف به ابعاد فیزیکی و کالبدی نکرده است. مسئولیت اجتماعی نظام مهندسی ساختمان به عنوان بزرگترین تشکل غیردولتی امری است که در مواردی چون اقدام ملی مسکن نمود عینی دارد.

سیدهاشمی گفت: سبد حمایتی برای اقدام ملی مسکن در اردبیل پر و پیمان است. زمین را راه و شهرسازی تامین می‌کند، شهرداری برای پروانه‌ها تخفیف ۴۰ درصدی می‌دهد و نظام مهندسی اردبیل هم ۶۰ درصد برای هزینه‌های مرتبط، تخفیف در نظر گرفته است. این امر قیمت را به شکل ملموسی برای اقشار متقاضی پایین می‌آورد و اینگونه می‌توان ادعا کرد که اقدام ملی مسکن طرحی امیدبخش برای خانه‌دار کردن اقشار متوسط و ضعیف جامعه است که آنها را به خانه‌دار شدن نزدیک می‌کند.