المانیتور
سیاست ترامپ ادامه سیاست اوباماست؛ فرقش چند موشک تام‌هاوک بود! 17 دی 1397

سیاست ترامپ ادامه سیاست اوباماست؛ فرقش چند موشک تام‌هاوک بود!

المانیتور در گزارشی به نقل از برخی منابع صهیونیست از سیاست‌های رئیس‌جمهور آمریکا در غرب آسیا ابراز نگرانی کرده است.