محیط زیست
عملیات اجرایی دفع بهداشتی زباله شهر اردبیل آغاز می شود 25 دی 1397
تا پایان سال جاری؛

عملیات اجرایی دفع بهداشتی زباله شهر اردبیل آغاز می شود

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اردبیل گفت: عملیات اجرایی دفع بهداشتی زباله شهر اردبیل تا پایان سال جاری آغاز می شود.