معاون دادستان مشهد
سلطان ترامادول دستگیر شد 25 دی 1397

سلطان ترامادول دستگیر شد

معاون دادستان مشهد در امور جرائم خشن گفت: سرشاخه اصلی باند توزیع داروهای غیرمجاز موسوم به 'باند سلطان ترامادول' پس از دو ماه فعالیت نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران در این مشهد شناسایی و دستگیر شد.