ولخرجی شهرداری
۴وزیر ۴۱ مشاور/قول می‌دهم به خاطر شما بمانم/تحریم به جای SPV! 19 دی 1397
صفحه نخست روزنامه‌های صبح امروز؛

۴وزیر ۴۱ مشاور/قول می‌دهم به خاطر شما بمانم/تحریم به جای SPV!

تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های سیاسی کشور را که صبح امروز عرضه می‌شود، مشاهده می‌کنید.