پیام امیرکبیر
پیام وزیر در خصوص بازگشت پیام؛ خبرخوب طلب شما 25 دی 1397

پیام وزیر در خصوص بازگشت پیام؛ خبرخوب طلب شما

آذری جهرمی در توییتر اعلام کرد پرتاب ماهواره «پیام امیرکبیر» موفق نبوده و این ماهواره در مدار قرار نگرفت.