گفتگو و مناظره، دانشگاه آزاد، اردبیل
گفتگو و مناظره جایگزین جنگ و خونریزی در دنیا شود 05 آذر 1397
رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل

گفتگو و مناظره جایگزین جنگ و خونریزی در دنیا شود

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل گفتگو و مناظره را كه برگرفته از اسلام ناب و مكتب قرآن و اهل بيت است، بهترين جايگزين براي جنگ و برادركشي و نسل كشي در دنيا دانست.