۷۰۰ میلیارد تومان یارانه
اردبیلی‎ها سالانه ۷۰۰ میلیارد تومان یارانه می‎گیرند/یارانه سه دهک بالا حذف می‌شود 18 دی 1397
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل:

اردبیلی‎ها سالانه ۷۰۰ میلیارد تومان یارانه می‎گیرند/یارانه سه دهک بالا حذف می‌شود

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل گفت: با فرض جمعیت 1،270،000 نفری استان و یارانه ماهانه نقدی 45،500 تومانی هر فرد اردبیلی، محاسبات نشان می‌دهدکه سالانه در حدود 700 میلیارد تومان یارانه نقدی به سرپرستان خانوار در استان اردبیل پرداخت می گردد