تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های سیاسی امروز را اینجا مشاهده کنید.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی حرف آور، صفحه نخست روزنامه‌های سیاسی امروز ( چهار شنبه ۱۲ تیر ) را در ادامه مشاهده می‌کنید.

روزنامه
روزنامه
روزنامه
روزنامه
اجاره نشین‌ها بر لب بام/ حقوق مدیران دولتی چقدر است/ پایان ریخت و پاش سرمایه/ ۱۸۰ هزار خودروی ناقص در صف تکمیل
روزنامه
روزنامه
اجاره نشین ها بر لب بام/ مالیات محوری، ضرورت بودجه/ پایان ریخت و پاش سرمایه
اجاره نشین ها بر لب بام/ مالیات محوری، ضرورت بودجه/ پایان ریخت و پاش سرمایه
اجاره نشین ها بر لب بام/ مالیات محوری، ضرورت بودجه/ پایان ریخت و پاش سرمایه
اجاره نشین ها بر لب بام/ مالیات محوری، ضرورت بودجه/ پایان ریخت و پاش سرمایه
اجاره نشین ها بر لب بام/ مالیات محوری، ضرورت بودجه/ پایان ریخت و پاش سرمایه
اجاره نشین ها بر لب بام/ مالیات محوری، ضرورت بودجه/ پایان ریخت و پاش سرمایه
اجاره نشین ها بر لب بام/ مالیات محوری، ضرورت بودجه/ پایان ریخت و پاش سرمایه
اجاره نشین ها بر لب بام/ مالیات محوری، ضرورت بودجه/ پایان ریخت و پاش سرمایه
اجاره نشین ها بر لب بام/ مالیات محوری، ضرورت بودجه/ پایان ریخت و پاش سرمایه