طبق اطلاعیه شرکت گاز استان اردبیل ، گاز نقاطی از شهرستان‌های مشگین‌شهر، گرمی و بیله‌سوار در روز دوشنبه ۶ آذر قطع می شود.

به گزارش پایگاه خبری و اطلاع رسانی کلبه خبر، به نقل از شرکت گاز استان اردبیل ، گاز نقاطی از شهرستان‌های مشگین‌شهر، گرمی و بیله‌سوار در روز دوشنبه ۶ آذر قطع خواهدشد.

بر اساس این اطلاعیه، گاز کلیه مشترکین واقع در روستای بیجق، صنایع و مرغداری‌های روبروی مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی مشگین‌شهر به علت تعمیرات، توسعه شبکه، عملیات جوشکاری و تزریق گاز روز دوشنبه ۶ آذر ۱۴۰۲ از ساعت هشت صبح به مدت ۱۰ ساعت قطع خواهد شد.

همچنین گاز کلیه مشترکین واقع در روستاهای قشلاق مازان‌علیا، کله‌سرعلیا، کله. سرسفلی، ایلخچی علیا، ایلخچی سفلی، هادی‌بیگلو، قشلاق قوزلو، آقاحسن‌بیگلو، صمدلو، عبابیگلو و حواس کندی گرمی به علت تعمیرات، توسعه شبکه، عملیات جوشکاری و تزریق گاز روز دوشنبه ۶ آذر ۱۴۰۲ از ساعت ۹ صبح به مدت ۱۰ ساعت قطع خواهد شد.

در جعفرآباد مغان نیز گاز کلیه مشترکین واقع در قشلاق علی سهامی، روستای باقر سلی حاج خانعلی، قشلاق اوچ دره آغامعلی بخش جعفرآباد مغان به علت تعمیرات، توسعه شبکه، عملیات جوشکاری و تزریق گاز روز دوشنبه ۶ آذر ۱۴۰۲ از ساعت ۹ صبح به مدت پنج ساعت قطع خواهد شد.

انتهای پیام/