استاندار اردبیل گفت: بر اساس هماهنگی انجام گرفته با وزارت جهاد کشاورزی الگوی کشت اختصاصی برای پایاب کانال های مغان و خداآفرین بر اساس نظرات کارشناسی تعریف می شود.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری حرف آور اکبر بهنام جو در حاشیه نشست با اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد: کمیسیون کشاورزی مجلس در این نشست پیگیری کسری اعتبار مورد نیاز سد و پایاب خداافرین از وزارت نیرو و جهاد را متعهد شدند.

وی افزود: همچنین این کمیسیون برای پیگیری گاز مورد نیاز گلخانه یک هزار و ۶۰۰ هکتاری مغان از شرکت ملی گاز با توجه به نیاز بالای اعتباری ، قول مساعد داد.

استاندار اردبیل اظهار کرد: در این نشست پیگیری راهکارهای قانونی پیشنهاد مردم در رابطه با واگذاری اراضی منابع ملی در پایاب خداآفرین به جای اجاره ۱۰ ساله به صورت اجاره به شرط تملیک بررسی شد.

بهنام جو بیان کرد: توجه به صنایع تبدیلی کشاورزی در منطقه برای ایجاد ارزش و پیش بینی خط اعتباری ویژه برای پرداخت تسهیلات بانکی مورد نیاز به عاملیت بانک کشاورزی از جمله موضوعات مطرح شده در این نشست بود.

وی گفت: همچنین در راستای تسهیل در اخذ تسهیلات بانکی، قبول قرارداد شرکت شهرک های کشاورزی به عنوان یکی از وثایق مورد قبول سیستم بانکی در شهرک های گلخانه ای ،این موضوع برای پیگیری اعضا به کمیسیون پیشنهاد شد.

استاندار اردبیل افزود: معرفی دشت مغان به عنوان سایت تخصصی تولید انواع بذور در کشور از دیگر پیشنهاداتی بود که برای پیگیری به کمیسیون کشاورزی مجلس پیشنهاد شد.

وی بیان کرد: اصلاح قانون پرداخت مقابله کشاورزی در راستای مدیریت بهینه آب به جای سه درصد ارزش محصول به صورت محاسبه ای از دیگر پیشنهادات مورد پیگیری بود.

بهنام جو اظهار کرد: با توجه به پیشنهاد قانونمند شدن استفاده از نظرات کارشناسی کشاورزان و تولیدکنندگان در قیمت گذاری محصولات، این موضوع  نیز در جلسه مورد بررسی قرار گرفت.

وی گفت: پیش بینی و تخصیص منابع مالی مستمر و سالانه برای بازسازی شبکه فرسوده مغان و لایروبی کانال های آبیاری منطقه از دیگر پیشنهادات مطرح شده در این نشست بود.

استاندار اردبیل افزود: ارتقای مرکز خدمات کشاورزی شهرستان اصلاندوز به مدیریت و ایجاد پست سازمانی معاونت بهره برداری در سازمان جهاد کشاورزی برای ساماندهی نظام بهره برداری در پایاب خداآفرین از جمله موضوعات دیگر مطرح شده برای پیگیری اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس بود.