رئیس کانون کارگران استان اردبیل گفت: به علت نبودن کارگران خارجی در این استان امنیت شغلی کارگران اردبیل نسبت به سایر استان‌ها بیشتر است.

سجاد محمد حسن‌پور رئیس کانون کارگران استان اردبیل در گفتگو با خبرنگار کلبه خبر، درخصوص امنیت شغلی کارگران اظهار داشت: دراین خصوص دو نگاه متفاوت وجود دارد؛ یک نگاه کلی و امنیت شغلی کارگران کل کشور و نگاه دیگر ویژه استان‌هایی از جمله اردبیل است که کارگرنشین‌اند و تعداد زیادی کارگر در آنجا حضور دارندکه خوشبختانه در دولت سیزدهم امنیت شغلی کارگران به طور جدی پیگیری می‌شود.

وی اضافه کرد: امنیت شغلی کارگران اردبیل نسبت به سایر استانها به جهت نبودن کارگران خارجی بیشتر است؛ اما باتوجه به اینکه شهرهای استان ما صنعتی نیست و اشتغال اکثریت مردم تا حدودی در حوزه کارگری است فلذا می‌طلبد که فرصت‌های جدید شغلی در این منطقه احیا شود.

رئیس انجمن کارگران ساختمانی اردبیل با اشاره به پایین بودن شاخص سلامت و ایمنی در محیط کار اظهارداشت: بهبود این شاخص نیازمند آموزش و فرهنگسازی در محیط کار است.

وی اضافه کرد: بی‌میلی کارفرمایان به اجرایی نشدن آموزشهای ایمنی در محیط کار، سبب شده تا آموزش‌های مهارتی داده شده به کارگران در حد آموزش بمانند.

حسن‌پور گفت: طی تفاهنامه‌ای که با سازمان فنی و حرفه‌ای منعقد شده آموزش مهارتی کارگران ساختمانی از این ماه اجرا می‌شود.

انتهای پیام/