طبق اسناد تاریخی، حدود سال ۱۳۱۲ امتیاز برق توسط کتابچی در حوالی عالی قاپو دایر شد.

به گزارش پایگاه خبری و اطلاع رسانی کلبه خبر، حدود سال ۱۳۱۲ امتیاز برق توسط مرحوم آقای کتابچی در حوالی عالی‌قاپو دایر شد و بعداً در سال ۱۳۲۷ بنام بنگاه برق با مدیریت آقای زرینه و عده‌ای سهام‌دار اداره می‌شد که با تصویب دولت، شهرداری اردبیل و بنگاه برق هر کدام به میزان ۵۱ درصد و ۴۹ درصد، برق شهر را اداره می‌کردند. در سال ۱۳۴۵ برق شهر کلاً تحویل برق منطقه‌ای آذربایجان گردید .
از سال ۱۳۴۶ برق اردبیل تحت عنوان برق ناحیه اردبیل به فعالیت پرداخت و از سال ۱۳۷۲ هم‌زمان با استان شدن اردبیل و بر اساس ساختار جدید وزارت نیرو تحت عنوان شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل و با تحت پوشش قراردادن کلیه شهرهای استان به فعالیت پرداخت. در همان سال قدرت نصب شده برای جمعیت ۱۸۰۰۰۰ نفری شهر حدود ۲۶۱۲ کیلوولت آمپر بود. طول شبکه فشار متوسط و ضعیف مورد بهره‌برداری به ترتیب ۵۲۰۰ و ۹۸۹۴۰ متر بوده است. تعداد کل مشترکین در همان زمان ۵۰۵۸ مشترک بوده که برای سرویس‌دهی به آنها از ۱۱ دستگاه ترانسفورماتور استفاده می‌شده است در حال حاضر برق استان اردبیل از طریق خطوط ۲۳۰ کیلوولت و ۴ دستگاه پست ۶۳/۲۳۰ کیلوولت موجود در استان تأمین می‌گردد. در حال حاضر تعداد پست‌های ۲۰/۶۳ کیلوولت موجود در استان اردبیل هفده ایستگاه است .
طول خط انتقال ۶۹۶ کیلومتر مدار، طول خطوط فوق توزیع ۶۸۰ کیلومتر مدار، ظرفیت ایستگاه‌های انتقال ۷۷۳ مگاولت آمپر و ظرفیت ایستگاه‌های فوق توزیع ۷۰۵ مگاولت آمپر در استان اردبیل است. در حال حاضر (پایان سال ۱۳۹۱) شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل دارای ۷۰۰۰ کیلومتر شبکه فشار متوسط و ۵۸۳۸ کیلومتر شبکه فشارضعیف بوده و تعداد ۵۶۴۲ دستگاه ترانسفورماتور ۲۰ کیلوولت (هوایی زمینی) به ظرفیت کلی ۸۱۴ مگاولت آمپر مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

منبع: شرکت برق اردبیل 

انتهای پیام/