استانداراردبیل گفت : دستگاه های اجرایی مکلف هستند ظرف 24 ساعت آینده ؛ لیست شاغلینی را که می توانند از یارانه حق بیمه برخوردار شوند به استانداری اعلام کنند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی حرف آور، اکبر بهنام جو استاندار اردبیل صبح امروز در جلسه کارگروه تخصصی اشتغال استان در استانداری با بیان اینکه تعلل در ارایه اطلاعات و اجرا نکردن مصوبات جلسات، غیرقابل قبول است گفت: چنانچه دستگاهی نسبت به انجام تعهدات خود در تاریخ های تعیین شده کوتاهی کند، با مدیردستگاه برخورد خواهد شد.

استاندار اردبیل تاکید کرد: مردم باید از اقداماتی که با هدف اشتغال زایی و در راستای جذب تسهیلات و راه اندازی واحدهای تولیدی در منطقه انجام می شوند، مطلع گردند لذا لازم است دستگاه های مرتبط و بانک های عامل  اقدامات انجام گرفته در حوزه اشتغال و پرداخت تسهیلات این بخش را به مردم اعلام کنند.

وی تصریح کرد:  آگاهی مردم از اقدامات و خدمات دولتی ، موجب امید آفرینی و پویایی درجامعه می شود و براین اساس باید دستگاه های مربوط، تعداد و نحوه کارآفرینی ها در حوزه فعالیت خود را اطلاع رسانی کنند.

استاندار اردبیل در بخش دیگری از سخنانش، با تاکید بر توجه مدیران دستگاه های اجرایی به نحوه جذب و پرداخت تسهیلات اشتغال استان؛ برنامه ریزی برای استفاده از تمامی سقف تسهیلات استانی وملی مربوط به اشتغال را خواستار شد.

وی اظهار کرد : مدیران موظف اند نسبت به استفاده واحدهای تولیدی از یارانه بیمه افراد استخدامی هم اقدامات لازم را به عمل آورند.