معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اردبیل گفت: کمبود آب در حال حاضر به یک بحران جدی در اردبیل تبدیل شده است که باید یک برنامه میان مدت برای جبران کسری آب در مرکز استان تدوین شود.

به گزارش پایگاه خبری و اطلاع رسانی کلبه خبر،  کمال‌الدین میرجعفریان در بازدید از سد یامچی اردبیل اظهار کرد: کمبود آب در حال حاضر به یک بحران جدی در اردبیل تبدیل شده است که باید یک برنامه میان مدت برای جبران کسری آب در مرکز استان تدوین شود.

وی با بیان اینکه در راستای سالم و بهداشتی‌سازی آب شرب باید برنامه‌های جامع و پایدار تدوین شود، گفت: تأمین آب روستاهای استان اردبیل در اولویت قرار گرفته و امیدواریم با تأمین اعتبارات بتوانیم در تأمین آب روستاهای استان نقش مؤثری ایفا کنیم.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اردبیل بیان کرد: با توجه به اینکه استان اردبیل به استان‌های پرتنش آبی تبدیل شده است باید برای جلوگیری از عواقب آن در راستای اجرای برنامه مصرف بهینه آب و نیز کاهش هدر رفت و تأمین آب آشامیدنی شهرها و روستاهای استان اقدامات لازم و اساسی انجام یابد.

به گزارش مهر، میرجعفریان با اشاره به اینکه آماده‌سازی منابع در حوزه آبرسانی با هدف جذب استان‌ها محقق شده، ادامه داد: در تلاش هستیم، بتوانیم در استان اردبیل نسبت به جذب منابع اقدامات لازم را انجام داده و به تمامی اهداف خود در این استان جامه عمل بپوشانیم.

وی همچنین با تاکید بر لزوم رونق کشاورزی نوین برای برون رفت از چالش بحران آب در منطقه تصریح کرد: باید با استفاده از ظرفیت توسعه آبیاری نوین از طریق تخصیص منابع مالی و تسهیلات بانکی مناسب به کشاورزان از بحران کم آبی عبور کنیم.