مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل اظهار کرد: بیش از 210 میلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرحهای جامع آبخیزداری از محل صندوق توسعه ملی برای استان اردبیل اختصاص یافته و این طرحها در 11 حوزه در حال اجرا است.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری حرف آور،شهامت هدایت مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل از اجرای بیش از ۷۰ در صدی عملیات مکانیکی طرحهای آبخیزداری از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی در استان اردبیل خبر داد.

وی اظهار کرد: عملیات اجرایی ۴حوزه از ۱۱ حوزه بزرگ طرح  آبخیزداری از محل صندوق توسعه  در استان به پایان رسیده و به علت وضعیت اقلیمی حاکم بر استان ۳۰ درصد بقیه پروژه ها به محض مساعد شدن شرایط جوی اجرا خواهد شد.

هدایت با اشاره به اینکه تعهدات اجرای طرحهای بیومکانیکی و بیولوژی بطور کامل در حوزه های آبخیز از محل صندوق توسعه ملی اجرا شده است افزود:بیش از ۲۱۰ میلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرحهای جامع آبخیزداری از محل صندوق توسعه ملی برای استان اردبیل اختصاص یافته و این طرحها در ۱۱ حوزه در حال اجرا است.

وی با بیان اینکه عملیات حفاظتی،مدیریتی و نظارت از جمله اهداف اجرایی مدیریت جامع حوزه های آبخیز استان بوده  افزود: با تخصیص قریب الوقوع ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرحهای آبخیزداری در استان، که توسط استاندار اردبیل و رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور مورد تفاهم قرار گرفته،  شاهد رشد و پویایی مدیریت پایدار منابع طبیعی در استان خواهیم بود.

انتهای پیام/