معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گفت: با توجه به مصرف عمده آب استان در حوزه کشاورزی، مجهز شدن مزارع به سیستم های آبیاری مدرن، توسط سازمان جهاد کشاورزی، ضروری است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی حرف آور، مسعود امامی یگانه در جلسه شورای حفاظت منابع، مجاری و تاسیسات آبی استان اظهار کرد: با توجه به مصرف عمده آب استان در حوزه کشاورزی، مجهز شدن مزارع به سیستم های آبیاری مدرن، توسط سازمان جهاد کشاورزی، ضروری است.
وی افزود: نیاز های بلند مدت استان در بخش های مختلف، اعم از بهداشتی، شرب، کشاورزی و صنعتی، از سوی شرکت آب منطقه ای احصا شده و با بررسی های کارشناسی سایر دستگاه های مرتبط، همچون سازمان صنعت، معدن و تجارت، تکمیل می شود.
امامی یگانه ادامه داد: از آنجا که تامین آب شرب، اولویت اول مصارف آبی است لذا اقدامات کوتاه مدت نیز، همزمان با برنامه های بلند مدت، به ویژه در خصوص تامین آب شرب روستائیان، انجام می گیرد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اردبیل با اشاره به اهمیت انسداد چاه های غیرمجاز در سطح استان تصریح کرد: در زمینه چاه های غیرمجاز، پیشگیری از احداث چاه های جدید، باید در اولویت قرار گیرد.

انتهای پیام/