سرپرست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اردبیل گفت: تدوین شناسنامه برای پروژه های روستایی و هماهنگی و عمل بر اساس اولویت ها می تواند در تسریع در توسعه روستایی موثر باشد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی حرف آور، فرزاد قلندری درجلسه راه اندازی شبکه نظارت بر پروژه های روستایی تصریح کرد: باید با انجام اقدامات عمرانی ، اقتصادی و فرهنگی ماندگاری روستاییان دارای توجیه باشد.
وی افزود: با توجه به اینکه سالانه اعتبارات زیادی برای عمران روستاها اختصاص می یابد ، باید بتوانیم با فعالیت هم راستا و مکمل توسعه روستایی را در استان شتاب بخشیم.
قلندری بیان کرد: تدوین شناسنامه برای پروژه های روستایی و هماهنگی و عمل بر اساس اولویت ها می تواند در تسریع در توسعه روستایی موثر باشد.
سرپرست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اردبیل افزود: باید بتوانیم بر نیازسنجی و اولویت بندی اعتبارات مورد نیاز برای طرح ها ی توسعه ای روستاها را توزیع کنیم.
وی گفت: راه اندازی شبکه نظارتی پروژه های روستایی از جمله موثرترین روش برای مدیریت روند اجرای پروژه ها می باشد و باید به صورت مستمر بازخورد اقدامات در روستاها دریافت شود.

انتهای پیام/