سرپرست معاونت هماهنگی اموراقتصادی وتوسعه منابع استانداری اردبیل یکی از مهمترین اهداف برنامه ششم توسعه در ساختار اداری را تعدیل ساختار و نیروی انسانی و چابک سازی دولت دانست.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی حرف آور،عباس کریمی ظهر پنجشنبه در سومین جلسه کارگروه توسعه مدیریت استانداری اردبیل ضمن اشاره به این نکته که ایجاد ساز و کار و تصمیم سازی و تصمیم گیری مناسب در راستای تحقق نظام اداری و اصلاح پست‌های سازمانی در استانداری ضروری است، افزود: شناسایی موانع و مشکلات و ارائه راهکارهای مناسب و اصلاحی دراین باره منوط به پیاده سازی برنامه عملیاتی تدوین شده توسط اعضای کارگروه می‌باشد.

 وی با تاکید بر جذب نیروهای کارآمد، متخصص و مجرب درپست‌های مختلف، یکی از مهمترین اهداف برنامه ششم توسعه در ساختار اداری را تعدیل ساختار و نیروی انسانی و چابک سازی دولت دانست و ادامه داد: در این راستا ایجاد برخی پست‌های ضروری جدید از جمله افزایش معاونت‌ها در برخی فرمانداری‌ها و دفاتر ستادی استانداری، مشروط به حذف یکی از پست‌های مربوطه خواهد بود.

سرپرست معاونت هماهنگی اموراقتصادی وتوسعه منابع استانداری اردبیل یادآور شد: در اصلاح شرح وظایف همکاران، هماهنگی میان دفاتر استانداری در ارائه پیشنهادها و نقطه نظرات کارشناسی شده درتدوین فرآیندهای انجام کار و مستند سازی روش‌ها و اصلاح نظام اداری جزو اولویت‌ترین راهکارهای سازنده در این زمینه است.

مدیرکل دفتربرنامه‌ریزی، نوسازی و تحول اداری هم در ادامه این جلسه گزارشی از اهداف جلسه ارائه و راهکارهای مناسب و سازنده‌ای را جهت پیشبرد اهداف جلسه یادآورشد و افزود: بازنگری درشرح وظایف همکاران و صاحبان پست‌های رسمی در مجموعه استانداری و فرمانداری‌های تابعه از مسائل مهم بوده و از سوی متولیان امر در وزارت کشور در دستور کار رسمی قرار گرفته است.

جوادی ادامه داد: اعلام پیشنهادات جدید با در نظرگرفتن زمینه‌های توسعه استان می‌تواند در اصلاح بهینه و کاربردی کردن شرح وظایف همکاران با بازدهی مطلوب بسیار تاثیرگذار باشد.