در این کلیپ تفاوت آماری عجیب در جستجوی مرورگر گوگل راخواهید اینکه حاج قاسم بیشتر دیده شد یا مهسا؟!

به گزارش پایگاه خبری و اطلاع رسانی کلبه خبر،احمد کارخانه  کارشناس رسانه در ویدئویی به تفاوت آماری عجیب در جستجوی مرورگر گوگل طی چند روز اخیر پرداخت.

!حاج قاسم بیشتر دیده شد یا مهسا؟!

پیشنهاد می‌شود حتما این کلیپ را مشاهده کنید.