رئیس ستاد انتخابات استان اردبیل گفت: از یک میلیون و ۴۲ هزار نفر واجدین شرایط رأی در استان اردبیل، تعداد ۶۸۲ هزار و ۱۸۶ نفر در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در ۱۵ تیرماه رأی دادند که این میزان مشارکت چشمگیر است.

رضا قاسمیان در گفتگو باپایگاه خبری خبری و اطلاع رسانی «کلبه خبر»،، با اشاره به مشارکت بیش از ۶۸۲ هزار نفری مردم استان اردبیل در مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری اظهارداشت: رئیس‌‌جمهور منتخب آرای افزون بر ۵۵۶هزار نفر از اهالی استان را کسب کرد.

وی گفت: واجدین شرایط در استان اردبیل  یک میلیون و ۴۲ هزار نفر بودند که از این تعداد ۶۸۲ هزار و ۱۸۶ نفر در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در ۱۵ تیرماه رأی دادند که در این مرحله میزان مشارکت مردم استان بیش از ۶۵.۵ درصد بود.

رئیس ستاد انتخابات استان اردبیل بیان داشت: بدین ترتیب از مجموع آرای اهالی استان اردبیل ۸۵ درصد به مسعود پزشکیان و حدود ۱۵ درصد نیز به سعید جلیلی رأی دادند.

وی اضافه کرد: در دور دوم انتخابات، استان اردبیل در میزان مشارکت در بین سه استان برتر کشور قرار گرفت  این درحالیست که در مرحله اول  رتبه هفتم کشوری را به خود اختصاص داده بود.

قاسمیان با تأکید بر اینکه با اتمام انتخابات فضای رقابت به رفاقت تبدیل شده است، تصریح کرد: هرگونه مراسم از سوی ستادهای انتخاباتی با اخذ مجوز از فرمانداری‌ها برگزار می‌شود و توصیه می‌شود در این مراسم‌ها حتما شئونات متناسب با محرم  در نظر گرفته شود.