مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل: زنان خانه‌دار با پرداخت ماهانه 220 هزار تومان حق بیمه نزد سازمان تامین اجتماعی می توانند از مزایای بازنشستگی و درمانی بهرمند شوند.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری حرف آور؛ قاسم رحیمی با تشریح جزئیات بیمه زنان خانه دار گفت: بر اساس مصوبه‌ هیات‌مدیره سازمان تامین‌اجتماعی در سال ۱۳۸۷ مقرر شد زنان خانه‌داری مشمول مقررات بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد قرار گیرد و به این ترتیب بیمه تامین‌اجتماعی زنان خانه‌دار بر اساس ضوابط بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد تعیین و به مرحله اجرا درآمد.

خانه‌دار کیست؟

 

وی افزود: زنان خانه‌دار شامل افرادی است که رتق‌‌و ‌فتق امور خانه را عهده‌دار بوده و به امور خانه‌داری مشغول باشند. این افراد می‌توانند تحت تکفل پدر یا همسر باشند. به این معنا که هم می‌توانند مجرد یا متاهل باشند؛ از این‌رو در یک خانواده هم مادر و نیز دختر خانواده می‌توانند به طور جداگانه زیرپوشش بیمه زنان خانه‌دار قرار گیرند. برای قرار گرفتن زیر پوشش این بیمه، افراد نباید مشمول نظام بیمه دیگری باشند.

شرط سنی بیمه زنان خانه‌دار

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اردبیل عنوان کرد: برخورداری از پوشش بیمه زنان خانه‌دار مانند بسیاری از شرایط بیمه‌های دیگر تابع شرط سنی است. شرط سنی پذیرش تقاضا برای برخورداری از پوشش بیمه زنان خانه‌دار، چه خانم‌های متاهل و چه مجرد حداقل ۱۸ سال تمام و حداکثر ۵۰ سال است.

چنانچه شخصی در تاریخ ارائه درخواست بیش از ۵۰ سال سن داشته باشد، لازم است معادل مازاد سنی خود سابقه پرداخت حق‌‌بیمه در سازمان تامین‌اجتماعی داشته باشد. به این نحو که اگر شخصی در تاریخ تقاضای بیمه ۵۳ سال سن داشته باشد، اگر از قبل دارای ۳ سال سابقه پرداخت حق‌ بیمه در تامین‌اجتماعی باشد، تقاضای او قابل قبول بوده و این افراد می‌توانند به نزدیکترین شعبه تامین‌اجتماعی و یا کارگزاری رسمی سازمان در محل سکونت خود مراجعه کرده و پس از ارائه درخواست و عقد قرارداد تحت پوشش بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد قرار گیرند.

همچنین اگر خانم خانه‌داری حداقل ۱۰ سال سابقه پرداخت حق‌‌بیمه داشته باشد، از احراز شرط سنی مورد اشاره معاف است. به این ترتیب، افرادی که ۱۰ سال سابقه بیمه‌پردازی داشته باشند در هر سنی حتی در سنین میانسالی و کهنسالی نیز می‌توانند از پوشش بیمه زنان خانه‌دار بهره‌مند شوند.

تکلیف درمان در بیمه زنان خانه‌دار

وی اضافه کرد: یکی از مزایای مهم بیمه زنان‌ خانه‌دار مربوط به داشتن حق انتخاب بیمه درمان است. در سایر بیمه‌ها هنگامی که شخص نرخ ۲۷ درصد را انتخاب می‌کند، درمان را نیز شامل می‌شود؛ اما در بیمه زنان خانه‌دار شخص می‌تواند بیمه درمان را انتخاب نکند و تنها تحت پوشش تعهدات قانونی مربوطه شامل بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی قرار گیرد.

بسیاری از خانم‌های خانه‌داری وجود دارند که به لحاظ قانونی تحت تکفل همسر یا پدر خود بوده و از بیمه درمان آن‌ها استفاده می‌کنند، از این‌رو در بیمه زنان خانه‌دار نیازی به پرداخت حق‌ سرانه درمان نیست و متقاضیان بیمه زنان خانه‌دار می‌توانند در صورت تمایل همچنان از پوشش بیمه درمان همسر یا پدر خود استفاده کنند. به عبارت دیگر، تحت کفالت بودن همسر یا پدر مانعی برای بیمه‌پردازی خانم‌های خانه‌دار نیست.

چنانچه زن خانه‌داری خواهان استفاده از پوشش بیمه درمان بنابر مصوبه هیات وزیران باشد، باید حق سرانه ‌درمان را به طور جداگانه پرداخت کند. در سال جاری نیز سرانه درمان ۵۵ هزار و ۷۰۰ تومان تعیین شده که متقاضیان می‌توانند با پرداخت آن از پوشش بیمه درمان تامین‌اجتماعی برخوردار شوند.

افراد زیرپوشش بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد چنانچه حمایت درمان را انتخاب کرده باشند می‌توانند در تمامی مراکز درمانی ملکی و نیز طرف قرارداد سازمان تامین‌اجتماعی از خدمات درمانی بهره‌مند شوند؛ اما با توجه به قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور این افراد هنگام دریافت خدمات درمانی چه در مراکز ملکی یا طرف قرارداد تامین‌اجتماعی باید فرانشیز پرداخت کنند که این فرانشیز در بخش درمان سرپایی ۳۰ درصد و در بخش درمان بستری ۱۰ درصد خواهد بود.

فرزندان و مستمری بیمه‌شده زنان خانه‌‌دار

رحیمی گفت: یکی از شرایط مناسب بیمه زنان خانه‌دار، برخورداری فرزندان از مستمری بیمه‌شده زنان خانه‌دار است. بر این اساس اگر خانم خانه‌داری که زیر پوشش این نوع بیمه قرار دارد فوت کند، چنانچه شرط قانونی لازم را دارا باشد و قرارداد وی تعهد بیمه بازنشستگی و فوت را شامل شود، فرزندان او می‌توانند از مستمری مادر خود بهره‌مند شوند.  نکته مهم این است که اگر فرزندان، پدر خود را نیز از دست بدهند، در صورت احراز شرایط مقرر می‌توانند از دو مستمری برخوردار شوند.

شرط قانونی پرداخت مستمری به بازماندگان مبتنی بر ماده (۸۰) قانون تامین‌اجتماعی است. در این قانون پیش‌بینی شده است که اگر بیمه‌شده در ۱۰ سال قبل از تاریخ فوت، یک سال سابقه بیمه‌پردازی داشته و در یک سال آخر به مدت ۹۰ روز سابقه پرداخت حق‌‌بیمه داشته باشد، از نظر قانونی بازماندگان این شخص شرایط دریافت مستمری را دارا می‌شوند.

میزان حق‌‌بیمه در بیمه زنان خانه‌دار

وی افزود: دستمزد مبنای پرداخت حق‌بیمه در بیمه زنان خانه‌دار بستگی به میزان سابقه پرداخت حق‌بیمه افراد دارد. زنان خانه‌داری که سابقه پرداخت حق‌بیمه نداشته یا زیر ۵ سال سابقه پرداخت حق‌بیمه دارند، می‌توانند دستمزد مبنای پرداخت حق‌بیمه خود را بین حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار تا حداکثر دستمزد انتخاب کنند و حق‌ انتخاب با متقاضی است.

اما افرادی که بالای ۵ سال سابقه پرداخت حق‌بیمه دارند، تعیین دستمزد مبنای حق‌بیمه آن‌ها تابع ضوابط و فرمولی است و میانگین دستمزد ۳۶۰ روز آخر سابقه آن‌ها می‌تواند مبنای پرداخت حق‌بیمه آن‌ها در نظر گرفته شود که در این صورت متقاضی می‌تواند بین حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار تا حداکثر میانگین دستمزد محاسبه شده مبنای پرداخت حق‌بیمه خود را انتخاب کند.

از این‌رو میزان حق‌بیمه در این نوع بیمه به دو عامل بستگی دارد؛ یکی نرخ پرداخت حق‌بیمه و دیگری دستمزد مبنای پرداخت حق‌بیمه. این دو پارامتر تاثیرگذار در تعیین میزان حق‌بیمه به شمار می‌رود.

نرخ پرداخت حق‌بیمه زنان خانه‌دار

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اردبیل پوشش بیمه زنان خانه‌دار مبتنی بر نرخ‌های مقرر در بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد برشمرد که بیمه‌شده بر اساس شرایط توان مالی خود می‌تواند آن را انتخاب کند. در بیمه زنان خانه‌دار سه نرخ پرداخت حق‌بیمه پیش‌بینی شده است؛ یکی نرخ ۱۲ درصد است که شامل بازنشستگی و فوت بعد از بازنشستگی یعنی با پرداخت ۲ میلیون و ۲۰۲ هزار و ۵۱۲ ریال در ماه است مستمری بازماندگان در صورتی پرداخت می‌شود که بیمه‌شده بعد از بازنشستگی فوت کند و در موارد فوت قبل از بازنشستگی مستمری تعلق نمی‌گیرد.

۲ درصد این نرخ حق‌بیمه را دولت پرداخت کرده و در مجموع نرخ این بیمه ۱۴ درصد است. نرخ دیگر ۱۴ درصد است که در این نرخ نیز ۲ درصد در تعهد دولت قرار دارد و در مجموع ۱۶ درصد، میزان نرخ محاسبه می‌شود. در این نرخ، سطح تعهدات تامین‌اجتماعی شامل بازنشستگی و فوت قبل و بعد از بازنشستگی است و تنها با پرداخت ۲ میلیون و ۵۶۹ هزار و ۵۹۸ ریال در ماه از خدمات تأمین اجتماعی بهره‌مند می‌شوند

سطح سوم این خدمات شامل نرخ پرداخت حق‌بیمه ۱۸ درصدی است که ۲ درصد این نرخ نیز توسط دولت و ۱۸ درصد توسط بیمه‌شده پرداخت می‌شود که در مجموع نرخ ۲۰ درصدی را تشکیل می‌دهد. در این سطح تعهدات بیمه شامل بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت است که نرخ کامل بیمه‌پردازی را تشکیل می‌دهد که با پرداخت ۳ میلیون و ۳۰۳ هزار و ۷۶۹ ریال در ماه از مزایای آن بهره‌مند خواهند شد

نحوه پرداخت حق‌بیمه زنان خانه‌دار

رحیمی تصریح کرد: امکان پرداخت حق‌بیمه به صورت ماهیانه از مزایای مهم این نوع بیمه به شمارمی رود. هنگامی که قرارداد این بیمه منعقد و بیمه‌پردازی آغاز شود، فرد می‌تواند حق‌بیمه خود را از یک ماه تا ۱۵ ماه آینده پیش‌پرداخت کند و در این نوع بیمه، اجباری برای پرداخت حق‌بیمه به صورت سه ماهه یا شش ماهه به صورت یکجا وجود ندارد.

برای پرداخت نیز با توجه به گسترش خدمات غیرحضوری سازمان تامین‌اجتماعی، نیازی به مراجعه حضوری افراد به شعب تامین‌اجتماعی نیست و بیمه‌شده‌ها می‌توانند از طریق سایت سازمان حق‌بیمه خود را به صورت غیرحضوری پرداخت کنند.

در این نوع بیمه‌پردازی حتی امکان پرداخت حق‌بیمه سه ماه اول سال آینده به صورت علی‌الحساب وجود دارد و مابه‌التفاوت حق‌بیمه مربوطه آن پس از تعیین میزان دستمزد سال جدید توسط بیمه‌شده پرداخت خواهد شد.