برخورداری از سواد رسانه از الزامات عصر کنونی است چرا که بدون داشتن این نوع سواد مبتلا به حبس در ناآگاهی خواهیم شد . 

به گزارش پایگاه خبری و اطلاع رسانی کلبه خبر، برخورداری از سواد رسانه از الزامات عصر کنونی است چرا که بدون داشتن این نوع سواد مبتلا به حبس در ناآگاهی خواهیم شد .

بیایم با یادگیری سواد رسانه ، در زندان فضای مجازی حبس نباشیم.‌‌…

 

انتهای پیام/