منتخب مردم گرمی در مجلس یازدهم گفت: نظارت بر بخش‌های فسادآلود و حذف امضاهای طلایی، زدودن بروکراسی‌های اداری برای تولید داخلی، تغییر ساختار بانکی، تغییر ساختار مالیاتی کشور و حذف رانت باید در اولویت‌های اصلی دولت و مجلس باشد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی حرف آور، ولی اسماعیلی در خصوص راهکارهای عملیاتی کردن جهش تولید در سال ۹۹ اظهار داشت: برای جهش تولید باید ریل‌گذاری مناسب برای رشد اقتصادی انجام شود.

وی افزود: نظارت بر بخش‌های فسادآلود و حذف امضاهای طلایی، زدودن بروکراسی‌های اداری برای تولید داخلی، تغییر ساختار بانکی، تغییر ساختار مالیاتی کشور و حذف رانت باید در اولویت‌های اصلی دولت و مجلس باشد و در صورت توجه به این مشکلات و رفع آن‌ها، شاهد جهش تولید در کشور خواهیم بود.

منتخب مردم شهرستان گرمی در مجلس شورای اسلامی گفت: در چند سال گذشته مقام معظم رهبری شعار سال را به بحث‌های اقتصادی مربوط کرده‌اند و این امر نشان از اهمیت موضوع تولید و اشتغال و مباحث اقتصادی در کشور دارد، سال ۹۹ نیز شعار سال به‌عنوان جهش تولید نام‌گذاری شده که باید اقدامات اساسی در راستای عملیاتی کردن این شعار انجام شود.

وی تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین موضوعات در بیانیه گام دوم انقلاب، جوان‌محوری و توجه ویژه به توان جوانان در اداره کشور بوده و در کنار آن تغییر ساختارهای کهنه به خصوص در حوزه اقتصادی مورد تأکید است و از این‌رو باید با انجام اقدامات لازم به شعار سال و اجرای بیانیه گام دوم انقلاب جامه عمل بپوشانیم.

اسماعیلی ادامه داد: برای عملیاتی کردن بیانیه گام دوم انقلاب توجه به توان جوانان بسیار مورد اهمیت است که مهم‌ترین پیش‌شرط آن تأمین معیشت و اشتغال جوانان بوده که این امر با یک نگاه انقلابی میسر خواهد شد.

وی با اشاره به وضعیت نامطلوب رشد اقتصادی در کشور عنوان کرد: در سال جهش تولید حداقل‌ترین کار این است که رشد اقتصادی بهبود یافته و به سمت مثبت حرکت کند؛ در این صورت می‌توان تفاوت بین رونق و جهش تولید را مشاهده کرد.

منتخب مردم گرمی اظهار کرد: با توجه به نقدینگی بالای موجود در کشور، یکی از مهم‌ترین مسائل برای جهش تولید و کمک به بخش اقتصادی، هدایت نقدینگی موجود به سمت تولید بوده و در صورتی‌که این نقدینگی به سمت تولید هدایت نشود با فاجعه اقتصادی روبه‌رو می‌شویم.

وی اظهار داشت: یکی دیگر از موانع موجود بر سر راه رونق تولید و توسعه اقتصادی کشور، قاچاق کالا بوده که مبارزه با قاچاق کالا یکی از مهم‌ترین مسائل برای توسعه اقتصادی بوده چرا که هر یک میلیارد قاچاق کالا نزدیک به ۱۰۰ هزار شغل را از بین می‌برد و از این رو مبارزه با قاچاق کالا نیز یکی از مهم‌ترین امور در توسعه اقتصادی است.

اسماعیلی گفت: امیدواریم که دولت فعلی در مدت باقی‌مانده از خدمت خود، با نگاه انقلابی در راستای جهش تولید اقدامات موثری انجام دهد.

نویسنده: مسلم محمدی