برخورداری از سواد رسانه از الزامات عصر کنونی است چرا که بدون داشتن این نوع سواد مبتلا به حبس در ناآگاهی خواهیم شد . 

به گزارش پایگاه خبری و اطلاع رسانی کلبه خبر، برخورداری از سواد رسانه از الزامات عصر کنونی است چرا که بدون داشتن این نوع سواد مبتلا به حبس در ناآگاهی خواهیم شد .

مراقب فرزندان‌مان باشیم…

با یادگیری سواد رسانه، خود را  واکسینه کنیم .

انتهای  پیام/