وصیت دفن شبانه و مخفیانه توسط حضرت زهرا (س) یکی از تکنیکهای ضد جنگ روانی است که آن بانوی بزرگ در آن شرایط پر از هجمه های روانی خواست که بکار گرفته شود.

قطعا بارها از خود پرسیده‌اید که چرا حضرت زهرا (س) شبانه دفن شد؟

آیت‌الله مطهری در کتاب “خدا در زندگی انسان” آورده است: زهرا (س) نمی‌خواهد مظالمی را که بر او وارد شده است در تاریخ لوث بشود؛ به اصطلاح ژستی را انتخاب می کند که این سوال برای همیشه در تاریخ بماند و مرتب سوال کنند :چرا زهرا شبانه غسل داده شد و شبانه دفن شد؟

همانطور که در کلام استاد مطهری آمده است، وصیت دفن شبانه و مخفیانه توسط حضرت زهرا (س) یکی از تکنیکهای ضد جنگ روانی است که آن بانوی بزرگ در آن شرایط پر از هجمه های روانی خواست که بکار گرفته شود.

پس از رحلت پیامبر اکرم (ص) هجمه‌های روانی و تبلیغاتی بسیاری بر جامعه مسلمانان از طرف رهبران جریان مخالف و جریان تحریف صورت گرفت که در مقابل حضرت زهرا (ع) با مخاطب شناسی و بکارگیری تکنیکهای ضد جنگ روانی به روشنگری اذهان و مقابله با تحریفها و زدودن غبار از جامعه اسلامی پرداختند.

این بانوی بزرگ دوعالم با در نظر گرفتن دو بعد منطق و احساس از ابزارهای گوناگون برای روشن کردن اذهان و ایجاد بصیرت مردم بهره بردند و به گواه تاریخ مبتکر بهترین تکنیکهای ضدجنگ روانی در عصر خود بودند.

از جمله تکنیک‌های ضدجنگ روانی بکار برده شده توسط حضرت زهرا(س) روشنگری،افشاگری، تحریک‌عواطف،سکوت، تشجیع .. بود؛ آری این دفن شبانه و مخفیانه نیز خود در زمره یکی از تکنیکهای ضدجنگ‌روانی است؛(سکوت)!

سکوت و بی‌اعتنایی ظاهری در زمره یکی از بهترین شیوه های ضد جنگ روانی است که تحت عنوان مبارزه منفی قلمداد می شود ؛ در این شیوه ابتدا میزان تاثیر سکوت بر مخاطبان باید تحلیل شود که در بسیاری از اوقات سخنان و رفتار دشمنان را بی اعتبار و بی ارزش میکند

در سیره سیاسی حضرت زهرا(س) هم این تکنیک دیده می شود اما منظور از سکوت حضرت درپاره ای از موارد، ترک قیام و تلاش نکردن برای مقابله با دشمنان نیست، بلکه بی اعتنایی ظاهری است که هدف و مقصود مهمی را پوشش می دهد!

وصیت‌نامه سیاسی حضرت زهرا(ُس) و اینکه ایشان خواسته‌اند مخفیانه و شبانه دفن شوند، جزو مبارزه‌های ایشان در اوج خفقان سیاسی و بکار گیری تکنیک ضدجنگ روانی سکوت است

تکنیک سکوت آخرین مبارزه حضرت زهرا با نفاق و تحریف بود که توجیه تحریف کنندگان حقایق را برای همیشه تاریخ بی‌اعتبار و بی ارزش کرد.

سمیه شاهی – دبیر نهضت سواد رسانه ای انقلاب اسلامی سازمان فضای مجازی بسیج در استان اردبیل

  • نویسنده : سمیه شاهی