سوادرسانه‌ای مثل چتری از ما در برابر بمباران اطلاعاتی محافظت می‌کند و برای همین است که والدین حتما باید به این سواد مجهز شوند تا بتوانند از کودکانشان در فضای مجازی مراقبت کنند. 

به گزارش پایگاه خبری و اطلاع رسانی کلبه خبر، سوادرسانه‌ای در عصر کنونی مثل چتری است که انسان را در برابر بمباران اطلاعات محافظت می‌کند و برای همین است که والدین حتما باید به این سواد مجهز شوند تا بتوانند از کودکانشان در فضای مجازی مراقبت کنند.