نگاه آسیب شناسانه به روابط عمومی نهادهای دولتی استان اردبیل نشان می دهد که جایگاه روابط عمومی در این نهادها به درستی تعریف نشده است و نگاه سنتی به روابط عمومی ها (در همان حد تهیه و نصب پلاکارد، تنظیم سیستم صوتی و گاهی حتی در حد تایپیست و غیره) در اکثریت ادارات استان نگاه غالب است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی حرف آور،یادداشت/ نگاه آسیب شناسانه به روابط عمومی نهادهای دولتی استان اردبیل نشان می دهد که جایگاه روابط عمومی در این نهادها به درستی تعریف نشده است و نگاه سنتی به روابط عمومی ها (در همان حد تهیه و نصب پلاکارد، تنظیم سیستم صوتی و گاهی حتی در حد تایپیست و غیره) در اکثریت ادارات استان نگاه غالب است و برای کارهای مورد ذکر یا مشابهش، چه کسی بهتر از کارمندان ناکارآمد که هیچ کاری از دستشان در بخش های دیگر اداره بر نمی آید!

اصلی ترین آسیب موجود در حوزه روابط عمومی، همین نگاه سنتی با شرح وظائف پیش پا افتاده است که گریبانگیر حوزه روابط عمومی ادارات شده و تنها کار راهگشا برای رفع این آسیب، توجیه مدیران استانی و تشریح جایگاه روابط عمومی برای آن ها است.

هر چند شورای هماهنگی روابط عمومی های استان یکبار برای این کار اقدام کرد و برای نماینده روابط عمومی ها فرصت سخنرانی در جلسه شورای اداری فراهم شد تا شاید گرهی در این حوزه باز شود اما نباید انتظار داشت این آسیب با یک سخنرانی مرتفع شود که در این صورت دچار «خوداغفالی» شده ایم بنابراین باید این کار به صورت مستمر و مکرر انجام شود تا شاید با تکرار منجر به نتیجه شود و چه بهتر است که برای مدیران استانی حداقل فصلی یکبار با حضور اساتید کشوری در راستای تشریح جایگاه روابط عمومی، سخنرانی یا همایش برگزار شود.

دومین مقوله ای که در حوزه روابط عمومی می توان به آن پرداخت، نگاه «خبر محوری» برخی از مدیران به حوزه روابط عمومی است. برخی از مدیران، روابط عمومی را در خبر نویسی خلاصه و محدود کرده اند، این مدیران به بیماری «تکثر خبر» دچار شده اند و بدون توجه به چارچوب های علم خبرنویسی، فکر می کنند هر حرکت کوچک و بزرگی قابلیت تبدیل به «خبر» و انتشار را دارند. هر چند تعداد این مدیران از تعداد انگشتان یک دست در استان تجاوز نمی کند اما این آسیب هم باید مرتفع شود و مدیران برای ترمیم اعتماد بین دستگاه مربوطه و جامعه مخاطب تنها خبرهایی با «ارزش خبری بالا» منتشر کنند که هم مخاطب به دیده کارآمدی به آن نهاد نگاه کنند و هم اخبار انعکاس بهتری داشته باشد.

از طرف دیگر «خبر» باید گزارشی واقعی از رویداد به فعل رسیده باشد و «پیش خبر» تنها در شرایط خاص باید منتشر شود. اینکه مدیران از «می شود» ها، «خواهد شد» ها، «تکمیل می شود» ها و موارد مشابه سخن می گویند، نشان از خرید زمان توسط مدیر است وگرنه در زمان «شد»ها، «تکمیل شد»ها و غیره باید خبر منتشر شود.

اینکه عده ای از مدیران عادت دارند از کارهای انجام نشده «خبر یا پیش خبر» منتشر کنند، موجب بی اعتمادی مردم به آن نهاد و در نهایت به دولت می شود و این سرمایه اجتماعی نباید قربانی نگاه ناصحیح مدیران به حوزه تخصصی خبر و اطلاع رسانی شود.

افکارسنجی و ارتباط نزدیک با افکار عمومی از دیگر وظائف مطرح برای روابط عمومی ها به عنوان وکیل مدافع سازمان در بیرون و مدعی العموم مخاطبان در داخل سازمان است که در اردبیل کمتر به آن توجه شده است و علت آن هم نگاه معیوب به جایگاه روابط عمومی ها است.

با این حال، تنها راه نجات روابط عمومی ها و تثبیت و ارتقای جایگاه آن، توجیه این جایگاه برای مدیران است که انتظار می رود شورای هماهنگی روابط عمومی ها در این مقوله ورود کند، هر چند که نشانه هایی از این کار در این شورا قابل مشاهده است.

انتهای پیام/

  • نویسنده : توحید مهدوی