رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل از خسارت بیش از ۴۰۰ میلیارد تومانی سرما به انواع محصولات کشاورزی استان اردبیل خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی حرف آور، خلیل نیکشاد  بیان کرد: خسارت سرمای دیررس بهاره سال جاری به باغات، مزارع و مراکز دامی اردبیل بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان به انواع محصولات کشاورزی وارد کرده است.

وی افزود: میزان خسارت وارده به مزارع گندم آبی و دیم استان اردبیل ۲۶ هزار و ۶۵۵ هکتار است که ۲۱۶ میلیارد و ۹۳۵ میلیون ریال بر آورد می‌شود. این در حالی است که مزارع جو آبی و دیم استان اردبیل نیز در سطح ۱۵ هزار و ۳۵۸ هکتار دچار خسارت شده‌اند که میزان برآورد خسارت به این محصول نیز بیش از ۱۱ میلیارد و ۶۶۵ میلیون ریال می‌باشد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل بیان کرد: در وقوع سرمازدگی اولین ماه سال جاری به مزارع دانه‌های روغنی استان اردبیل نیز خسارت وارد شده که میزان خسارت به کلزای آبی و دیم استان نیز بالغ بر ۴۳۳ هکتار می‌شود که میزان خسارت وارده به آن نیز بیش از ۳۳ میلیارد و ۳۳۱ میلیون ریال برآورد می‌شود.

نیکشاد افزود: میزان خسارت وارده به مزارع گوجه فرنگی در سطح سه هکتار با میزان خسارت یک میلیارد و ۱۴۰ میلیون ریال، سیب در سطح ۶ هکتار با خسارت ۶۰۰ میلیون ریال، انگور در سطح ۲ هزار و ۲۰ هکتار با میزان خسارت ۲۷۵ میلیارد و ۷۳۰ میلیون ریال، گردو در سطح هزار و ۸۷۹ هکتار با میزان خسارت هزار و ۳۷۵ میلیارد و ۵۲۰ میلیون ریال، بادام در سطح ۹۱ هکتار با میزان خسارت ۵۶ میلیارد و ۳۴۵ میلیون ریال و سایر میوه‌ها در سطح ۴ هزار و ۱۸ هکتار با میزان خسارت ۲۱ میلیون ریال است.

وی در خصوص میزان خسارت وارده به بخش امور دام استان اردبیل نیز افزود: متأسفانه به دلیل سرمای اوایل سال جاری تعدادی دام نیز تلف شدند.