توسعه بعنوان یک پروسه پویا که در هرسیستمی میتواند اتفاق بیافتد،در اردبیل هم میتوانست محقق شود اما مثلث معیوب فساد، پوپولیسم و افراط طی سالیان متمادی، تحقق این آرزو را بیش از پیش به تعویق انداخته است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی حرف آور، توسعه بعنوان یک پروسه پویا که در هرسیستمی میتواند اتفاق بیافتد،در اردبیل هم میتوانست محقق شود اما مثلث معیوب فساد، پوپولیسم و افراط طی سالیان متمادی، تحقق این آرزو را بیش از پیش به تعویق انداخته است.

ضلع اول : فساد
در گوشه ای از شهر افرادی با اقداماتی که ناشی از بکارگیری قدرت و توان سازمانهای دولتی یا نیمه دولتی برای کسب قدرت و منافع فردی یا گروهی است، مانعی برای توسعه اردبیل شده اند.
نتایج فساد این افراد بطور طبیعی مخالف مصالح و منافع آحاد مردم است.اقدامات اینان عموما در اشکال خویشاوندگماری،پارتی بازی و تعارض منافع روی می دهد.

در دهه اخیر این ضلع از مثلث معیوب با حمایت از خویشاوندان و افراد ذی نفوذ سیاسی و اقتصادی که خود اقدامی برای فسادزاست، اختلالات گسترده ای در مسیر توسعه اردبیل ایجاد کرده است که همین حامی پروری و باند سازی بعنوان یک منبع فساد محسوب میشود.

ضلع دوم: پوپولیسم
در گوشه دیگری از شهر افرادی راه و منش پوپولیسم یا عوام گرایی را در پیش گرفته اند و هدف آنها صرفا رأی عامه مردم است.
مشی اینان، رفتارها و طرح های پوپولیستی، بازی با حقوق گروهی از مردم و ندید گرفتن منفعت بلندمدت آنها به پای مصلحت ها و منافع سیاسی زودبازده، طرح شعارهای وسوسه انگیز عوام فریبانه و خیانت به مردم ناآگاه(حتی حامیان خود) است.
پوپولیستها پشت مفهوم تعریف نشده «منافع مردم»پنهان شده و به جنگ واقعیتها و اصول مسلم علمی، مدیریتی و واقعیتهای عریان اجتماعی می روند که نه تنها ایده ای برای توسعه ندارند بلکه تبدیل به یکی از موانع توسعه در اردبیل شده اند.

ضلع سوم: افراطی گری
پدیده ای که زنگ خطر را برای همه و بخصوص مردم اردبیل بصدا درآورده است.
شهر اردببل با داشتن تاریخ طولانی و مشخص، عموما آبستن مسائل و مشکلاتی بوده که همواره راه را برای توسعه همه جانبه دشوار و ناهموار کرده است.

در چنین وضعیتی در گوشه ای دیگر ازشهر عده ای با سوء استفاده از خلاءهای قانونی، سیاسی، اجتماعی و شکافهای قومی و مذهبی ، راه را برای گسترش افراطی گری هموار بینند و با دامن زدن به این مسائل، شهر را درگیر موضوعاتی میکنند که مانع از توسعه شهر میشود.

حال به زعم نگارنده با تشریح این مثلث معیوب که مانع توسعه اردبیل شده است، باید راهکاری برای برون رفت از این وضعیت اندیشید.

سئوال: چه باید کرد؟ بر طبق این راهکار، افرادی که دارای شایستگی ها و تخصص معینی هستند و از تخصص یا مهارتهایی که دارند و در جهت توسعه و بهبود منافع عمومی استفاده میکنند باید در بطن امورات شهر اردبیل قرار بگیرند؛
نخبگان یا همان شایستگان ، اثرگذاری یا اقتدارشان از دیگران بیشتر است و دیدگاهشان قطعا از بقیه جدی تر و کارآمدتر است.
فلذا میبایست دادستان لایق اردبیل و استاندار ساعی مان وارد عمل شده و در مقابل این اضلاع معیوب و انهدام آنها بیش از پیش اقدام نمایند، چیزی که بنظر میرسد کم کم در حال محقق شدن است.
بامید توسعه همه جانبه دارالارشاد اردبیل.

انتهای پیام/


  • نویسنده : مرتضی بخشی