طی حکمی از سوی رئیس فدراسیون دو ومیدانی شهرام شهبازی به عنوان مسئول کمیته مسابقات و داوران فدراسیون منصوب شد.
به گزارش پایگاه تحلیلی خبری حرف آور ، رییس فدراسیون دوومیدانی با صدور حکمی شهرام شهبازی داور اردبیلی را بعنوان مسئول کمیته مسابقات فدراسیون دوومیدانی منصوب کرد.
در متن حکم شهبازی آمده است:
نظر به تعهد و سوابق ورزشی جنابعالی، به موجب این ابلاغ بعنوان مسئول کمیته مسابقات و داوران فدراسیون دو و میدانی جمهوری اسلامی ایران منصوب می شوید.
امید است با اتکال به نیروهای لایزال الهی و بهره گیری از تمام نیروهای کارآمد،پتانسیل و طرفیت های فدراسیون و هیات های دو و میدانی استانها موفق و موید باشید.
بدون شک اولویت اصلی کمیته مسابقات و داوران فدراسیون،برگزاری هرچه بهتر مسابقات مطابق با قوانین و مقررات روز دو و میدانی و همچنین ساماندهی و ارتقاء دانش داوران خواهد بود.
سایر اولویت های مدنظر در کمیته مسابقات و داوران فدراسیون:
۱ایجاد نظام جامع مدیریت در بخش مسابقات و داوران
۲برگزاری مسابقات طبق آخرین استانداردهای فدراسیون جهانی دو و میدانی
۳ساماندهی داوران ملی و فعال همچنین کمک به ارتقاء آنان در سطوح داخلی و بین المللی
۴نظارت،ارزیابی و کنترل اثر بخش دوره های آموزشی داوران با هماهنگی کمیته آموزش و پژوهش
۵یکپارچه و یکسان سازی منابع آموزشی در بخش مسابقات و داوران با هماهنگی کمیته آموزش و پژوهش
۶-تلاش در جهت تهیه و چاپ منابع آموزشی و قوانین و مقررات مسابقات