مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گفت:هرچند گردشگری محور نخست توسعه اردبیل است اما به سود مطلوب اقتصادی دست نیافته و لازم است در این خصوص اقدامات جامعی از سوی آژانس ها صورت گیرد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی حرف آور، نادر فلاحی با اشاره به صدور ۵۱ مجوز آژانس مسافرتی در سطح استان اظهار کرد: متاسفانه تعداد اندکی از آژانس ها فعالیت قابل توجهی دارند.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تصریح کرد: آژانس های مسافرتی می توانند با تعریف تور منجر به جذب و ماندگاری مسافران و گردشگران شوند و طی مذاکره با هتل ها و تورلیدرها به تعریف تورهای گردشگری اقدام کنند.

وی افزود: با این وجود فعالیت برخی آژانس ها مقبول نیست و انتظار ما از آژانس های مسافرتی تعریف چرخه سالم هدایت گردشگران است.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تاکید کرد: لازم است برای ایام پیک سفر و ایام غیرپیک بسته های متفاوت سفر تعریف شود و آژانس ها با جذب گردشگر منجر به رونق اقتصادی استان شوند.

فلاحی به ضرورت تعریف تور در خارج از استان اشاره کرد و خواستار توجه ویژه آژانس ها به جذب گردشگر خارجی شد.

وی اظهار کرد: هرچند گردشگری محور نخست توسعه اردبیل است اما به سود مطلوب اقتصادی دست نیافته و لازم است در این خصوص اقدامات جامعی از سوی آژانس ها صورت گیرد.