مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اردبیل گفت: با توجه به نقش ویژه دستگاه های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ارائه خدمات دولتی به جامعه، ضرورت دارد ارائه خدمات به صورت الکترونیکی به مردم بیش از پیش دنبال شود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی حرف آور، قاسم رحیمی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اردبیل با بیان اینکه   بافراهم سازی بسترها به دنبال ارائه تمامی خدماتی حضوری به صورت الکترونیکی به مخاطبین هستیم گفت: پیاده سازی خدمات دولتی بر روی سامانه های الکترونیکی باعث ایجاد وحدت رویه درخدمات،عدالت و شفاف سازی می شود و با توجه به رشد سریع بستر فضای مجازی، توجه به این امر به عنوان یک اصل، مهم باید تلقی شود.

رحیمی با تاکید بر اینکه هوشمندی در دستگاه های اجرایی کشور،زمانی اتفاق می افتد که بانک‌های اطلاعاتی مختلف برای ارائه یک خدمت به مردم به یکدیگر متصل شوند،گفت: ضروری است بسترها و سامانه های واحد ارائه خدمات الکترونیکی به مخاطبین به صورت یکپارچه در کل کشور پیاده سازی شود.

وی با اشاره به اینکه ۱۷عنوان خدمت شناسنامه دار برای اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعریف شده است، گفت: تحقق این امر یک حرکت کشوری را می طلبد که با ایجاد سامانه ای یکپارچه تمامی خدمات قابل ارائه ادارات به صورت الکترونیکی در دسترس مردم باشد.

رحیمی اظهار داشت: با الکترونیکی شدن خدمات رویکرد دستگاه های دولتی  شاهد تغییر ارائه خدمات عرضه محور به تقاضا محور خواهیم بود.

وی گفت: ارائه خدمات بر اساس نیاز شهروندان و همچنین توزیع منصافه خدمات الکترونیکی دولت از الویت های جدی در حوزه دولت الکترونیکی است.

انتهای پیام/