داستان گردشگری در استان اردبیل بانام بسیار عزیز سرعین گره اساسی خورده است؛ باور کنید که سرعین اتفاق بزرگی برای استان اردبیل و حتی منطقه شمال غرب ایران است که فرصت‌های بسیار ارزنده اقتصادی و گردشگری را می‌تواند به همراه داشته باشد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی حرف آور، علیه فیروزی/ داستان گردشگری در استان اردبیل بانام بسیار عزیز سرعین گره اساسی خورده است. چه بخواهیم و چه نخواهیم این نام فرصتی بزرگ را برای توسعه اردبیل فراهم کرده است که البته تاکنون آن‌چنان‌که باید و شاید موردتوجه قرار نگرفته است. باور کنید که سرعین اتفاق بزرگی برای استان اردبیل و حتی منطقه شمال غرب ایران است که فرصت‌های بسیار ارزنده اقتصادی و گردشگری را می‌تواند به همراه داشته باشد.

آقایان مسئول، لطفاً این بار که دارید در مورد سرعین فکر می‌کنید، صرفاً به اندیشیدن اکتفا نکنید. حداقل یک کار را برای این شهر انجام دهید. تلفن را بردارید و با مسئول دومی که فکر می‌کنید برای تدبیر و اندیشیدن درباره سرعین، به اندیشه‌اش نیاز دارید، بگیرید و با او درباره سرعین و طرح جامع گردشگری‌اش، صحبت کنید. لطفاً هم‌اکنون این کار را انجام دهید و نگذارید حتی برای لحظه‌ای، این فرصت بارورشدن برای استان از بین برود.

اواسط سال گذشته بود که نادر فلاحی در جلسه مشترک با شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر سرعین تصریح کرد: علاوه بر بازنگری طرح جامع گردشگری اردبیل، تنها شهری که تدوین طرح جامع گردشگری آن مصوب شده، شهر سرعین است.

وی افزود: ضروری است شورای شهر و شهردار محترم نیز با مشاور طرح جامع جلسه مشترک داشته و نظرات خود را در خصوص طرح جامع و نیازمندی‌های شهر انتقال دهند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان با تأکید به اینکه درگذشته مدیریت مطلوبی در رونق شهر سرعین اعمال نشده بود، اضافه کرد: طرح جامع فرصت مطلوبی برای رفع نواقص و مشکلات است.

به گفته فلاحی ارتقا نمایندگی میراث فرهنگی شهرستان سرعین به اداره نیز با اجرای برخی اقدامات محقق خواهد شد.

و البته اظهارنظرهای زیادی را از سوی مسئولین بخش‌های متعدد درباره سرعین دیده و شنیده‌ایم. اما مساله اساسی این است که انگار طرح جامع گردشگری در سرعین در فراموش‌خانه مسئولین و نهادهای مربوطه قرارگرفته است و حداقل این‌که اراده‌ای برای استارت جدی آن وجود ندارد.

شهروندان استان اردبیل، توسعه گردشگری را فرصتی بزرگ برای بهره‌مندی خود از اقتصادی پویاتر و معیشتی قوی تر می‌دانند و برای همین هیچ بخشی از این استان، هیچ‌گونه مخالفتی با توسعه سرعین نخواهد داشت.

توسعه سرعین، توسعه گردشگری در مناطق متعدد استان را در پی خواهد داشت. لذا همین امروز و خیلی سریع باید گام اساسی را درباره طرح جامع گردشگری سرعین برداشت تا شاهد رونق این شهر و مناطق اطراف آن باشیم. لطفاً نگذارید نام طرح جامع گردشگری سرعین، صرفاً به یکی از شعارهای انتخاباتی کاندیداهای مجلس و شوراها تبدیل‌شده و ملعبه دست سیاست شود.

 این، نیاز ضروری استان اردبیل است و هرروز تأخیر در اجرایی شدن آن، یعنی چند قدم دور شدن از یک فرصت مناسب توسعه استان.

  • نویسنده : علیه فیروزی