مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل: 30 طرح متقاضی تسهیلات ارزان قیمت اشتغال پایدار روستایی تعیین تکلیف و جهت دریافت تسهیلات به بانک معرفی شدند.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری حرف آور قاسم رحیمی در چهارمین جلسه کمیته فنی اشتغال پایدار روستایی استان افزود: تاکنون در قالب تسهیلات اشتغال روستایی، بیش از ۳ هزار و ۱۲۰ میلیارد ریال طرح تسهیلات ااشتغالزایی پرداخت شده است.

وی خواستار تعیین تکلیف طرح‌های دارای مشکل دریافت تسهیلات توسط بانک‌های عامل و یا عودت دادن پرونده‌های این طرح‌ها شد و بیان‌کرد: اعتبارات طرح‌های عودت داده شده به طرح‌های در حال انتظار دریافت تسهیلات و تایید شده در جلسه کمیته فنی پرداخت خواهد شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل گفت: فرایند پرداخت مرحله پنجم اعتبارات اشتغال روستایی این استان در حال انجام است و طرح های نیمه تمامی که به دلیل افزایش قیمت به مرحله بهره برداری نرسیده اند در اولویت دریافت تسهیلات خواهند بود.

وی با اشاره به پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی از طریق بانک کشاورزی، توسعه تعاون، صندوق کارآفرینی امید و پست بانک اضافه‌کرد: مرحله پنجم تسهیلات اشتغال روستایی استان فقط در قالب متمم به طرح‌های نیمه‌تمام پرداخت خواهد شد.

رحیمی همچنین گفت: سقف طرح‌های اشتغال روستایی حوزه کشاورزی برای پرداخت تسهیلات تکمیل شده و پذیرش جدید، فقط در بخش صنعت و خدمات خواهد بود.

وی اظهارکرد: طرح‌های شرکت‌های تعاونی و بخش صنعت در اولویت پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی استان اردبیل قرار دارد.