مشاور استاندار اردبیل گفت: ظرفیت‌ها و بسترهای توسعه در اردبیل بی نظیر است و باید این بسترها در سطح کشوری و بین المللی معرفی شوند.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری حرف آور ، حسن عظیم زاده مشاور استاندار اردبیل با اشاره به حضور غلامرضا انصاری معاون اقتصادی وزارت امور خارجه در اردبیل اظهار کرد: خوشبختانه در این سفر تصمیمات مناسبی در راستای توسعه استان گرفته شد.

وی به همراهی مطلوب مردم و مسئولان استانی در این سفر اشاره کرد و افزود: در این سفر تلاش بر این بود تا ظرفیت و پتانسیل استان در زمینه های مختلف نشان داده شود.

مشاور استاندار اردبیل با اشاره هم مرز بودن استان اردبیل با کشور آذربایجان اظهار کرد: در سفر معاونت اقتصادی وزارت خارجه تلاش بر این بود تا توجه به این پتانسیل بیش از گذشته مدنظر باشد.

عظیم زاده با اشاره به بازدید انجام شده از کشت و صنعت مغان اظهار کرد: کشت و صنعت مغان ظرفیت بزرگی برای استان اردبیل بوده و از این پتانسیل باید در راستای اشتغالزایی و توسعه استفاده شود.

مشاور استاندار اردبیل با اشاره به ظرفیت گردشگری استان اظهار کرد: در راستای رونق گردشگری خارجی باید به کشورهای همسایه به ویژه جمهوری آذربایجان و ترکیه توجه ویژه داشت.