مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل گفت: با اجرای پروژه های آبخیزداری از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی تحولی عظیم در آب و خاک استان ایجاد خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی حرف آور، شهامت هدایت مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل در جلسه بررسی وضعیت اجرای پروزه های آبخیزداری با بیان این مطلب گفت: اجرای این پروژه ها با محوریت مشارکت مردمی از مزیت های مهم پروژه ها محسوب میشود.

وی با بیان اینکه استان اردبیل معادل ۱/۱ درصد از مساحت کل کشور را تشکیل میدهد گفت: حفاظت از عرصه های منابع طبیعی از جمله آب و خاک بسیار حیاتی بوده و یکی از راههای مهم و عملیاتی برای جلوگیری از فرسایش و تخریب منابع طبیعی اجرای طرحهای آبخیزداری است که طی سالهای اخیر بطور جدی در کانون توجه قرار گرفته است.

وی گفت: در این شرایط قرارگرفتن ۵۳۳ هزار هکتار اراضی در سد سبلان، ۷۳ هزار هکتار در سد یامچی و ۳۸۶ هزار هکتار در سد عمارت بر اهمیت حوزه های آبخیز استان افزوده است.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، با بیان اینکه هیچ اقدام عملی و اجرایی در این اداره کل بدون مطالعه اجرایی صورت نمیگیرد افزود: امسال عملیات اجرایی در ۱۱ حوزه آبخیز از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی با توجه به مطالعات تفضیلی اجرایی انجام می شود.

هدایت علت اختصاص اعتبار از صندوق توسعه ملی را عنایت مقام معظم رهبری برشمرد و افزود: با توجه به حساسیت موضوع آب و خاک در کشور و اهمیت آن و نگرانی های مقام معظم رهبری در جهت لزوم حفاظت از این منابع محدود و هماهنگی در حوزه های آبخیز، با اعتبار ویژه از محل صندوق توسعه ملی به منظور ایجاد توسعه پایدار در استان اختصاص یافت.

وی اظهار داشت: وقوع سیلاب های مخرب باعث بروز خسارتهای جانی و مالی، هدر رفتن خاک حاصلخیز کشاورزی می شود.

وی افزود: مدیریت جامع و هماهنگ در عرصه های آبخیز استان و برنامه ریزی و مدیریت کلان این عرصه ها نیازمند اختصاص اعتبار از محل صندوق توسعه ملی است که در این صورت، برنامه ریزی در حوزه ها بصورت جامع صورت می گیرد.

انتهای پیام/