امروز در عصر اطلاعات و ارتباطات این مهم است که بدانیم فضای مجازی چقدر در زندگی نوجوانان محوریت دارد؟

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کلبه خبر، امروز در عصر اطلاعات و ارتباطات این مهم است که بدانیم فضای مجازی چقدر در زندگی نوجوانان محوریت دارد؟ و راهکار استفاده درست از رسانه ها کدوم است .

مطلبی با همین عنوان در نسرا اردبیل  درج شده  که در زیر آمده است.