مدیر کل بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: در حوزه معرفی و آموزش مردم در حوزه گردشگران خارجی و داخلی باید اهتمام ویژه ای داشته باشیم.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی حرف آور، رحمت الله رئوف در بازدید از پروژه های میراث فرهنگی و گردشگری استان اردبیل گفت: اقدامات بسیار خوبی در حوزه گردشگری در استان اردبیل انجام گرفته است که می تواند گردشگری این استان را متحول کند.

وی با اشاره به اینکه استان اردبیل از حمایت های ویژه ای برخوردار است، گفت: ۲ بخش صنایع دستی و گردشگری را با مشارکت مردم و بخش خصوصی می توان توسعه داد و اردبیل باید از این ظرفیت ایجاد شده به نحو احسن استفاده کند.

مدیر کل بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ادامه داد: حوزه میراث فرهنگی با توجه به حساسیت دارای ضوابط خاصی است که باید عمیقا بدان توجه شود زیرا زحمات گذشتگان باعث شده تا میراث زنده بماند و ما باید در صیانت از آنها کوشا باشیم.

رئوف اضافه کرد: در حوزه معرفی و آموزش مردم در حوزه گردشگران خارجی و داخلی باید اهتمام ویژه ای داشته باشیم و در این خصوص می توان از ظرفیت انجمن های میراث فرهنگی در استان اردبیل بیشتر استفاده شود.

وی بیان داشت: باید مردم را به مسیر حفظ و حراست از میراث فرهنگی هدایت کنیم و این با آموزش همگانی صورت خواهد گرفت.

مدیر کل بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری افزود: باید در حفاظت از حریم و آثار ثبتی دقت زیادی داشت و در این خصوص باید حساسیت ویژه ای داشته باشیم.