اکنون ایران در کران بی انتها ماهواره دارد که در هر نود دقیقه یکبار دور زمین گردش می کند و این به معنی گام نخست دست یافتن به ثریا است،نکته ای که خارج نشین‌ها نیز همگی از بزرگی این پدیده داد سخن سر داده و معترف شدند دارندگی، برازندگی است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی حرف آور، محسن علایی جامعه شناس اردبیلی در یادداشتی به تبیین اقتدار آفرینی جدید سپاه پاسداران در پرتاب ماهواره نور به آسمان بیکران پرداخت و نوشت: معمولا نزد افکار عمومی عبارت، دارندگی برازندگی است، بار معنایی منفی به همراه دارد و  در صورتی به این عبارت خوشبینانه نگریسته می شود که در آن جنبه های مادی و معنوی با یکدیگر ملازمت داشته باشند، بنابراین می توان گفت در سطح فردی و اجتماعی دارندگی صرف مادی، مورد مذمت قرار گرفته است اما در سطح ملی و بویژه بین المللی عکس این قضیه صادق است.

تا چند وقت پیش بخصوص قبل از انقلاب اسلامی ما فقط ناظر پیشرفت غربی ها بودیم و دلمان را به چند واقعیت از دست رفته خوش می کردیم، بطور مثال خود را با ذکر این نکته که بسیاری از ایرانیان در مراکز علمی و صنعتی غرب اشتغال دارند و همین ها در پیشرفت غرب دخیل هستند و یا ورد این نکته که غرب با استفاده از آثار تمدن اسلامی توانسته است به این حد از پیشرفت نائل آید،به صورت تصنعی لهیب آتش حرص “در جا زدن” را خاموش می کردیم، اما امروزه به برکت جنبش علمی دامنه داری که در کشور در جریان است به دستاوردهای شگفت انگیزی که زمانی تصورش هم برای ما و مخصوصا غربی ها غیر ممکن بود، رسیده ایم.

این روزها عبارت “ایران در فلان حوزه علمی و صنعتی جزء چند کشور برتر دنیاست” را در خبرها به کرات می شنویم، دانشمندان ایرانی هر روز که می گذرد در یک حوزه خاص خود را به مرزهای دانش می رسانند، دیروز در نانو، سلول‌های بنیادی و امروز در ماهواره.

چند روز پیش سپاه پاسداران ماهواره نور را با ماهواره بر قاصد در مدار زمین قرار داد و بار دیگر خبر پر بسامد “ایران در صنعت فضایی در ردیف ده کشور برتر جهان قرار گرفت” در رسانه ها طنین انداز شد.  

اکنون ایران در آن بالا ماهواره دارد و در هر نود دقیقه یکبار دور زمین گردش می کند و این یعنی گام نخست در دست یافتن به ثریا. عجیب است که خارجی ها و خارج نشین ها همگی یا از سر خشم و حقد و حسد و یا هر دلیل دیگری از بزرگی این پدیده داد سخن سر دادند، اما برخی از داخلی ها مهر سکوت بر لب زدند، برخی از رسانه ها سکوت اختیار کردند و یا برخی از نخبگان از گفتن یک تبریک ساده هم دریغ نمودند و این نقدی است که بر اینان وارد است.

مراقب باشیم در حیات فعالیت حرفه ای خود حداقل جانب انصاف را نگهداریم. آری دارندگی به این معنا برازندگی است.

  • نویسنده : محسن علایی