معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل گفت: براساس آمارگیری سال 96 درآمد خانوارهای شهری استان اردبیل به نسبت سال قبل از آن 26.4 درصد افزایش یافته است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی حرف آور، فریبرز دهقان معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل اظهار کرد: اجرای طرح آمارگیری از هزینه و درآمد خانوار شهری و روستایی هر ساله با مراجعه به بیش از یک هزار و ۱۰۴ خانوار نمونه، بابت تعیین میزان درآمد و هزینه‌های خانوارها در نقاط مختلف استان اردبیل به اجرا درمی‌آید.

وی خاطرنشان کرد: برای انجام این طرح هفت نفر کارشناس آمارگیر با مراجعه به خانوارها و تکمیل پرسشنامه‌های مربوطه با هماهنگی کارشناس مسئول ذیربط اقدام به انجام این کار می‌کنند.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل تصریح کرد: اهداف عمده این طرح احصای میزان برآورد هزینه و درآمد در خانوارهای شهری و روستایی استان اردبیل است.

دهقان گفت: براساس آخرین آمار و اطلاعات از هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی در سال ۹۶ ما به صورت مستند آمار و اطلاعات را ارائه می‌کنیم.

وی هزینه‌های خانوار شهری را ۲۶۵ هزار و ۴۸۷ ریال اعلام کرد و افزود: از این مقدار بیش از ۳۰ درصد مربوط به هزینه‌های خوراک و دخانی و مابقی هزینه‌های غیرخوراکی است.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل متوسط هزینه سالانه خانوار شهری را در مقایسه با رقم مشابه در سال ۹۵ بیش از ۲۹ درصد همراه با رشد و افزایش اعلام و تصریح کرد: هزینه‌های خوراکی و دخانی خانوارها در سال ۹۶ نسبت به سال قبل از آن معادل ۲۸ درصد و هزینه‌های غیرخوراکی نیز ۳۰ درصد افزایش یافته است.

دهقان درآمدهای خانوار شهری را با یک رشد ۲۶ درصدی ۲۷۹ هزار و ۴۱۴ ریال اعلام و خاطرنشان کرد: این میزان درآمد نسبت به سال قبل ۲۶ درصد افزایش یافته به طوری که ۴۰ درصد درآمد از محل درآمدهای متفرقه بیش از ۳۷ درصد از مشاغل مزد و حقوق بگیری و ۲۱ درصد نیز از محل مشاغل آزاد تامین شده است.

وی هزینه خانوارهای روستایی را برابر ۱۸۱ هزار و ۱۹۴ ریال دانست و اظهار کرد: از این میزان ۴۵ درصد هزینه‌های خوراکی و دخانی و ۵۵ درصد نیز مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی است.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل با اشاره به اینکه متوسط هزینه سالانه روستایی در قیاس با مدت مشابه در سال ۹۵ حدود ۱۷٫۴ درصد نشان می‌دهد، افزود: هزینه‌های خوراکی و دخانی به نسبت سال ماقبل این آمارگیری معادل ۸ درصد و هزینه‌های غیرخوراکی خانوارها نیز ۹٫۱ درصد در این حوزه افزایش یافته است.

دهقان درآمد خانوارهای روستایی را نیز ۲۱۱ هزار و ۳۲۹ ریال اعلام کرد و گفت: به نسبت سال قبل بیش از ۱۵ درصد این درآمد افزایش نشان می‌دهد به طوری که ۳۴ درصد از منابع متفرقه، ۴۴ از مشاغل آزاد، کشاورزی و … و بیش از ۲۰ درصد درآمد از مشاغل مزد و حقوق بگیری به دست آورده است.

انتهای پیام/