مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر گفت: اگر سال آینده رویکرد دولت این باشد که بخواهد بودجه بخش درمان بیمه سلامت را به ما واگذار کند ما این آمادگی را داریم تا بسترها را فراهم و درمان پایه را به صندوق بیمه روستایی منتقل کنیم.

 به گزارش پایگاه خبری و اطلاع رسانی کلبه خبر، بیت الله برقراری، مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر در گفت‌وگو با خبرنگار رفاه اجتماعی خبرگزاری فارس درباره چگونگی پوشش بیمه درمانی روستائیان، اظهار کرد: بیمه سلامت براساس قانون مکلف است تمام آحاد جامعه به ویژه کشاورزان، روستائیان و عشایر را  تحت پوشش بیمه درمانی قرار دهد و براین اساس تمام بیمه شدگان صندوق بیمه اجتماعی از خدمات درمانی بیمه سلامت برخوردار هستند.

 وی درباره احتمال انتقال بیمه درمانی جامعه هدف صندوق گفت :اگر دولت سرانه بودجه درمان را به تعداد بیمه شدگان صندوق به ما واگذار کند می‌توانیم خرید راهبردی بیمه درمان را در دستور کار قرار دهیم اما از آنجایی که بودجه امسال نهایی شده است در حال برنامه ریزی هستیم تا سال آینده این اقدام عملی شود.

برقراری یادآور شد: اگر سال آینده رویکرد دولت این باشد که بخواهد بودجه بخش درمان بیمه سلامت را به ما واگذار کند ما این آمادگی را داریم تا بسترها را فراهم و درمان پایه را به صندوق بیمه روستایی منتقل کنیم.

 مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر از احتمال افزایش سطوح درآمدی در سال آتی خبر داد و خاطرنشان کرد: هنگامی که سطوح درآمدی در صندوق افزایش پیدا کند میزان دریافتی مستمری بازنشستگان نیز به تبع افزایش می‌یابد، امسال تا ۶۰ درصد این میزان افزایش یافت اما پیشنهاد دادیم برای سال آینده این رقم به بیش از این میزان افزایش پیدا کند.

پایان پیام/