تکه‌پاره‌های آجر، آهن و سیمان چیزی است که این روزها سهم اجباری اراضی کشاورزی از ساخت‌وسازهای شهری است و هرچه قدر زمین کشاورزی فاصله‌اش به شهر نزدیک باشد، سهم بیشتری از این بلا دارد.

به گزارش پایگاه خبری و اطلاع رسانی کلبه خبر، هرچه قدر زمین کشاورزی فاصله‌اش به شهر نزدیک باشد، سهم بیشتری از انباشت زباله دارد، از پلاستیک و آهن‌قراضه گرفته تا نخاله‌های ساختمانی.

 گویا تکه‌پاره‌های آجر، آهن و سیمان چیزی است که این روزها از دل ساخت‌وسازها بر سر اراضی کشاورزی ریخته و دلخوشی را از مردم و کشاورزان گرفته است.

گویا زباله زخمی عمیق بر تن خسته مزارع کشاورزی است که بی‌صدا و آرام این تن زخمی را فرسوده می‌کند، اما در این شرایط چه باید؟ وظیفه آحاد جامعه و مسئولین دراین‌خصوص چه می‌تواند باشد؟ آیا تنها برخورد سلبی می‌تواند زمین‌های زراعی را از گزند زباله‌ها حفظ کند یا حل این قضیه می‌طلبد که تمام آحاد مردم به این مهم توجه ویژه داشته باشند.

 کارشناسان می‌گویند تخلیه نخاله‌های ساختمانی در اراضی کشاورزی امنیت غذایی را به خطر انداخته و مجازات قانونی دارد و باید با متخلفین به‌شدت برخورد خواهد شود

دراین‌خصوص نوبخت اژدری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان معتقد است: تخلیه نخاله‌های ساختمانی که به استناد قانون پسماند عادی محسوب می‌شود در محدوده اراضی کشاورزی و یا در داخل اراضی کشاورزی غیرمجاز بوده و قطعاً متخلفین پیگرد قانونی و قضایی می‌شوند.
وی اضافه کرد: ﻃﺒﻖ ﺑﻨﺪ ۱ ﻣﺎده ۲ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ ﻣﺼﻮب ۱۳۸۳ نخاله‌های ساختمانی پس‌ماند ﻋﺎدی ﻣﺤﺴﻮب می‌شود؛ ﻟﺬا ﺗﺨﻠﯿﻪ آن در اﻣﺎﮐﻦ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﻣﻤﻨﻮع و ﻣﺘﺨﻠﻒ ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﻣﻘﺮر در ﻣﺎده ۱۶ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر و ﻧﯿﺰ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺧﻮدروی تخلیه‌کننده ﻃﺒﻖ ﻣﺎده ۲۰ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﺗﺎ ده ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺤﮑﻮم می‌شود.

 وی ادامه داد: کسانی که اقدام به ریختن نخاله در زمین‌های کشاورزی می‌کنند قطعاً از طریق مجرای قانونی پیگیری خواهند شد و علاوه بر محکومیت کیفری قطعاً هزینه‌های برداشت نخاله از مسببان امر مطالبه خواهد شد.

 رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل از مردم خواست تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف در تعرض به زمین‌های کشاورزی بخصوص تخلیه پسماندهای ساختمانی مراتب را به سامانه ۱۳۱ اطلاع دهند.

اما تجربه نشان داده، برخورد سلبی، راهکار ریشه‌ای با تخلیه‌کنندگان زباله در زمین‌های زراعی نیست و باید دراین‌خصوص فرهنگ‌سازی شود.

 مردم باید خود را موظف به حراست و صیانت از منابع طبیعی بدانند و از رهاکردن زباله و بطری‌های پلاستیکی در طبیعت خودداری کنند و ضرورت حفاظت از این سرمایه‌های جبران‌ناپذیر باید نسل به نسل به آیندگان منتقل شود.