از همان زمانی که مناظره های انتخاباتی برای انتخابات ریاست جمهوری پا گرفت، عمیقا معتقد بودم که هرچند این مناظرات در ظاهر، برنامه ای خاص و جذاب به نظر می رسد، اما نهایتا یکی از موضوعات آسیب رسان به بحث انتخاب اصلح، همین مناظرات انتخاباتی است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی حرف آور، مهدی محمدی/ از همان زمانی که مناظره های انتخاباتی برای انتخابات ریاست جمهوری پا گرفت، عمیقا معتقد بودم که هرچند این مناظرات در ظاهر، برنامه ای خاص و جذاب به نظر می رسد، اما نهایتا یکی از موضوعات آسیب رسان به بحث انتخاب اصلح، همین مناظرات انتخاباتی است؛ مناظرات انتخاباتی در ظاهر اتفاق جالبی است اما واقعا چه کسی می تواند اثبات کند فردی که در مناظره برنده شده، حتما رئیس جمهور موفقی برای کشور می تواند باشد؟ کجای این استدلال درست و منطقی است که فردی که از قدرت بیان خوب و یا روش های تبلیغاتی قوی تری برخوردار است، در واقع بهترین گزینه ریاست جمهوری نیز می تواند باشد؟ و چه بسا دیدیم آنها که در مناظره ها موفق تر بودند و به تبع آن توانستند رای خوبی را هم از افکار عمومی برای خود بگیرند، اتفاقا دوران ریاست جمهوری پرباری هم نداشتند و در مواردی، بر دامنه مشکلات و مسایل در زمان ریاست جمهوری آنها افزوده شده که افکار عمومی در این باره بهترین قاضی است.

این را از این جهت گفتم که توجهات را در انتخاب اصلح به سوی برنامه محوری و البته آن هم از نوع برنامه های کاربردی سوق بدهم. چه بسا ایده ها و برنامه های متعددی که در ایام انتخابات مطرح می شود و برای بسیاری از مخاطبان نیز جذابیت های بسیاری دارد، اما باید بپذیریم که شرایط امروز ما، ثمره همان شعار ها و ایده های جذابی است که فقط به درد ایام قبل از انتخابات خورده و با توجه به فقدان زمینه های عملی و عقلی برای اجرایی شدن، در حد شعار جذاب باقی مانده است. و البته قرار هم نبوده زمینه اجرایی به خود بگیرد. چرا که اصولا مجلس و نمایندگی، ربطی به این شعارها و سخنرانی های زیبا ندارد و نخواهد داشت.

حال نوبت به انتخاباتی دیگر رسیده است و فرصتی تازه مهیا شده است تا با تغییر نگرش، به دنبال انتخابی اصلح به معنای واقعی باشیم. انتخاب اصلحی که عاقلانه و منطقی برخورد می کند و در برابر شعارزدگی، اتفاقا با برنامه ای مختصر و مفید و اجرایی خودش را نشان می دهد. انتخاب اصلحی که فضا را می شناسد و می داند که تبلیغات خوب یا داشتن امکانات و سرمایه برای جلب نظر مخاطبان، شاید یکی از راههای موفقیت در انتخابات باشد، اما الزاما به معنای اصلح بودن نیست.

فردی که واقعیات مجلس را می شناسد و از حدود وظایف نمایندگی آگاه است و آمده که کاری موثر برای منطقه و کشورش انجام دهد، بر اساس همان واقعیات و شرایط موجود حرف می زند و بیش از آن به ایجاد انتظارات جدید و بیهوده دامن نمی زند.

این همه چیزی است که انتظار می رود در انتخابات پیش رو، بدان توجه داشته باشیم و بر اساس شناخت منطقی و درست اسم گزینه های انتخابی خود را روی برگه رای بنویسیم. همین اتفاق مختصر، آغازگر دوران جدیدی در بحث انتخاب نماینده و به تبع آن انتخاب مجلسی پویا و عملگرا خواهد بود؛ اگر به طور جدی مورد توجه افکار عمومی و تک تک ما شهروندان قرار بگیرد.

انتهای پیام/

  • نویسنده : مهدی محمدی